Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PHENOLIC COMPOUNDS, ORGANIC ACIDS, VITAMIN C AND ANTIOXIDANT CAPACITY IN PRUNUS SPINOSA L.

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, cilt.72, ss.267-273, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PHENOTYPIC AND BIOCHEMICAL PARAMETERS WITHIN HISTORICAL ZIVZIK POMEGRANATE CULTIVAR

COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, cilt.71, ss.1466-1472, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar