Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • LisansViroloji

  • LisansBitki Koruma Uygulamaları II

  • LisansBitki Koruma Uygulamaları I

  • LisansBitki Virüs Hastalıklar

  • Yüksek LisansBitki Virüs Tanı Teknikleri

  • Yüksek LisansMoleküler Viroloji

  • LisansMezuniyet Çalışması

  • Yüksek LisansPatojeni Viroidler