Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA SÖZCÜKLER VE BU SÖZCÜKLERDEKİ SES OLAYLARI

Turkish Studies, vol.9, pp.145-155, 2014 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

CEMİL MERİÇ’İN “BU ÜLKE”SİNDE EDEBÎ TERİMLER, TÜRLER VE DÖNEMLERE DAİR

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, pp.16-26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ADLANDIRMA, TERİMLER VE SINIFLANDIRMA AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNSÜZLERE BİR BAKIŞ

Belleten, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, vol.65, pp.27-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Terör Olaylarında Medyanın Dili

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.142-184, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ağrı Türkülerinde Ağrı Ağzı

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.23-35, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE NE NE BAĞLAMA EDATININ BAĞLACININ İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.19, pp.91-99, 2015 (Other Refereed National Journals)

CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN SÖZLÜK ÇALIŞMALARI VE TÜRKÇE SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.31, pp.255-272, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.1-21, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Dönemine Kadar Türkçe ve Edebiyat Öğretiminin Tarihî Gelişimi

Belleten, pp.41-58, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Aruz Teaching

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2019

Turkey Turkish Spelling İnformation

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2016

Çocuk Edebiyatı

Pegem Akademi, Ankara, 2015

Çocuk Yayınları

in: Çocuk Edebiyatı, YILAR, Ömer-TURAN, Lokman, Editor, Pegem A, Ankara, pp.38-50, 2007