Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİYOGRAFİ BELGESELLERİNDE PORTRENİN İNŞASI VE ANLATI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.403-439, 2022 (International Refereed University Journal)

X Men Film Serisinde Yaratma Eyleminin Temsili: Tanrısal Özelliklere Evrilen İnsan Anlatımı Üzerine İslami Açıdan Bir Değerlendirme

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.1, pp.387-415, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ana-Akım Filmlerde Gözetim Olgusunun Temsili

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.3, pp.1407-1426, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Fatih Akın Filmlerinde Geleneksel Simgelerin Temsili

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergsi, vol.22, pp.1369-1385, 2018 (Other Refereed National Journals)

EURIMAGES MEMBERSHIP AND TURKISH CINEMA

The Online Journal of Communication And Media, vol.1, pp.20-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

SİNEMADA ERİL SÖYLEM VE ATIF YILMAZ FİLMLERİNDE KADINSORUNU

Atatürk İletişim Dergisi, pp.55-77, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sinemada Eril Söylem ve Atıf Yılmaz Filmlerinde Kadın Sorunu

Atatürk İletişim Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Walter Benjamin ve Belgesel Fotoğraf

Atatürk İletişim Dergisi, pp.1-32, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bir Melodram Türü Örneği Olarak Buruk Acı Filminin İncelenmesi

Düşünen Siyaset Dergisi, no.28, pp.335-352, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yeşilçam Sinemasında Bir Auteur

Atatürk İletişim Dergisi, pp.25-44, 2011 (Other Refereed National Journals)

1990 Sonrası Hollywood Yapımı Filmlerde Gözetim Olgusunun İşlenişi

Düşünen Siyaset, pp.297-319, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Komedi Programlarında Bir Güldürü Ögesi Olarak Cinselliğin Sunumu: ”Güldür Güldrü Show” Örneği

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.2, pp.1080-1093

Popüler Yarışma Programlarında Kadının Görünürlüğünün Eleştirisi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.2, pp.1069-1079

Alışılageldik Tüketim Nesneleri Kurma Özelliği Karşısında, Sosyal Medyanın Etkin Bir Üretim Aracı Olark Kullanımı: Maker Hareketi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.2, pp.1470-1482

KOMEDİ PROGRAMLARINDA BİR GÜLDÜRÜ ÖGESİ OLARAK CİNSELLİĞİN SUNUMU: “GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW” ÖRNEĞİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.305

KOMEDİ PROGRAMLARINDA BİR GÜLDÜRÜ ÖGESİ OLARAK CİNSELLİĞİN SUNUMU: “GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW” ÖRNEĞİ

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.305

Mutantları Konu Edinen X Men Film SerisindeYaratma Eyleminin Temsili: Tanrısal ÖzelliklereEvrilen İnsanın Anlatımı

2. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018

Çizgi Filmlerde Sihirli Nesneler Yoluyla İnsanınTanrısallaştırılması

2. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018

MUTANTLARI KONU EDİNEN X MEN FİLM SERİSİNDE YARATMA EYLEMİNİN TEMSİLİ: TANRISAL ÖZELLİKLERE EVRİLEN İNSANIN ANLATIMI

II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.128-135

MUTANTLARI KONU EDİNEN X MEN FİLM SERİSİNDE YARATMA EYLEMİNİN TEMSİLİ: TANRISAL ÖZELLİKLERE EVRİLEN İNSANIN ANLATIMI

II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.128-135

Fatih Akın Filmlerinde Geleneksel Simgelerin Temsili

16th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018

Meslek gruplarının medyada temsili: doktorlar dizisi üzerine bir inceleme

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.1-431

MESLEK GRUPLARININ MEDYADA TEMSILI: DOKTORLAR DIZISI ÜZERINE BIR INCELEME

3. ULUSLARARASI SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, 2 - 03 November 2017

EURIMAGES ÜYELİĞİ VE TÜRK SİNEMASI

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, Turkey, 4 - 06 February 2016, pp.303-308

Televizyondaki Yarışma Programlarının Oyunlaştırma İşlevi

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Türkiye de Frankfurt Okulu nun Sinema Anlayışlarının İzleri

Kültür Araştırmaları Derneği “Medya ve Kültür” Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 July 2009

Books & Book Chapters

WESTERN FİLMLERİNİN ANLATI YAPISI “THE MAGNIFICENT SEVEN” ÖRNEĞINDE TÜRÜN UYLAŞIMLARI VE DÖNÜŞÜMÜ

in: FİLM TÜRLERİ ANLATI YAPISI VE UYLAŞIMLAR, Muhsine Sekmen, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.17-36, 2022

Milli Sinema Örneğinden Hareketle Türk Sinemasında Yenilik Arayışlarının Sorunları Üzerine Düşünme

in: Türk Sinemasında Bir Arayış Milli İslami Sinema, İrfan Hıdıroğlu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.15-47, 2020

Melodrama and News

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, M. Serdar Erciş and Enes Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.214-232, 2020

Dijital Çağda Hackerlık Anaakım Filmlerde Hacker Figürünün Temsili

in: Sinema ve İletişim Çalışmaları, Beyler Yetkiner, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-28, 2020

Görsel Kültür Bağlamında Kadın Kimliğinin Temsili Reklam Filmlerinin Karşılaştırmalı Analizi

in: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Vefalı Enserov, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.107-130, 2020

TÜRKİYE’DE SİNEMA POLİTİKALARI

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2019 Creative Commons License

Türkiye’de Sinema Politikaları

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2019

SİEGFRİED KRACAUER'İN KİTLE SÜSÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYONUN EĞLENDİRME İŞLEVİNE YÖNELİK ELEŞTİREL BİR OKUMA

in: TELEVİZYONUN EĞLENDİRME İŞLEVİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: ACUN MEDYA, İRFAN HIDIROĞLU, Editor, Literatürk Acedemia, Konya, pp.11-42, 2019 Creative Commons License

Siegfried Kracauer’in Kitle Süsü Kavramı Bağlamında Televizyonun Eğlendirme İşlevine Yönelik Eleştirel Bir Okuma

in: Televizyonun Eğlendirme İşlevine Eleştirel Bir Bakış: Acun Medya, Hıdıroğlu İrfan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.11-43, 2019

Melodram Anlatısında Sıradan İnsanın Sınıf Atlama Sorunu: O Ses Türkiye Örneği”

in: Televizyonun Eğlendirme İşlevine Eleştirel Bir Bakış: Acun Medya, İRHAN HIDIROĞLU, Editor, LİRERATÜRK academia, Konya, pp.83-131, 2019

Gösterge Bilim

in: İletişim Kuramları, Fatma Geçikli, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Frankfurt Okulu’nun Sinema Üzerine Düşüncelerinin Türkiye’de Alımlanması

in: Zamanın Tozu Frankfurt Okulu nun Türkiye deki İzleri, D. Beybin Kejanlıoğlu, Editor, De Ki, Ankara, pp.449-479, 2011

Expert Reports

E GİFDER

E-GİFDER, vol.3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)