Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinüzitten Menenjite: Bir Olgu Sunumu

61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017

ILIOPSOAS ABSCESS IN A NEWBORN TREATMENT WITH PERCUTANEOUS DRAINAGE CATHETER

14th World Congress of Perinatal Medicine (WCPM), İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019

DISTRIBUTION OF VIRAL LOWER RESPIRATORY TRACTINFECTIONS IN BABIES BORN AT HIGH ALTITUDE BETWEEN OCTOBER 2017

14th World Congress of Perinatal Medicine (WCPM), İstanbul, Türkiye, 11 Eylül - 14 Kasım 2019

Konjenital lösemi Olgu sunumu

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2019

Turkish National Registry on Treatment Option and its Timing in Patent Ductus Arteriosus: INTERPDA Trial

14th World Congress of Perinatal Medicine, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2019, cilt.47, ss.126-326

Nadir Görülen Bir Olgu: Adams-Oliver Sendromu

61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017

Hand Hygiene Compliance In NICU An Observational Study

2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017), 31 Ekim - 04 Kasım 2017

Annelerin Hastanede Uygulanan Emzirme Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2016

ASSOCIATION OF GOLDENHAR SYDROME WITH TRISOMY 18

12th WORLD CONGRESS OF PERİNATAL MEDİCİNE, 3 - 06 Kasım 2015

ASSOCIATION OF GOLDENHAR SYNDROME WITH TRISOMY 18

12 th WORLD CONGRESS OF PERİNATAL MEDİCİNE, 3 - 06 Kasım 2015

Ağır hiperkalseminin nadir bir nedeni distal renal tubüler asidoz

14. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. Hilton, Kozyatağı, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015

CHARGE sendromlu ikiz bebekler olgu sunumu

51. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

Hand Hygiene Compliance Among Healthcare Workers In Neonatal Intensive Care Unit

the 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), 12 - 16 Mayıs 2015

KONJENİTAL ŞİLOTORAKS OLGU SUNUMU

23. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2015

CROUZON SENDROMLU BİR OLGU SUNUMU

23. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2015

Preterm Bebek Annelerinin Kolostrum Ve Olgun Sütlerinin Biyokimyasal Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

YENİDOĞANDA İLİOPSOAS ABSESİ OLGU SUNUMU

21. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2013

Hipernatremik dehidratasyonlu yenidoğanlarda AEEG nin uzun dönem prognostik değeri

20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20), Uluslararası Katılımlı, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012

NEONATAL DİYABETES MELLİTUS BİR OLGU SUNUMU

20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012

SEMPTOMATİK PATENT DUKTUS ARTERİOZUSU OLAN PREMATÜRE BEBEKLERDE CERRAHİ LİGASYON SONUÇLARI

11. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2012

FİN TİPİ KONJENİTAL NEFROTİK SENDROM OLGU SUNUMU

20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012

YENİDOĞANDA BİR MİYOZİT VE SELÜLİT OLGUSU

20. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2012

Dİ GEORGE SENDROMU BİR OLGU SUNUMU

19. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2011

AĞIR LARİNGOMALAZİ BİR OLGU SUNUMU

18. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010