Genel Bilgiler

Biyografi

KİŞİSEL BİLGİLER

 • Doğum tarihi  : 1985
 • Doğum yeri    : Erzurum
EĞİTİM BİLGİLERİ

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, 2010-2015
     Tez başlığı: Poli(pyronin Y) ince filmlerinin ve müstakil grafen/poli(pyronin Y)/gümüş nanopartikül elektrotların hazırlanması, karakterizasyonu ve nitritin amperometrik tayininde kullanılması

 • Yüksek lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, 2008-2010
     Tez başlığı: Metilen mavisi düzenli tek tabaka yapılarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 2003-2007
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2004-2008
TECRÜBELERİ

Atatürk Üniversitesi

 • 2009- 2019 , Araştırms  Görevlisi
 • 2019-         , Dr. Öğretim Üyesi

Maria Curie Sklodowska Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Lublin, POLONYA

 • 2012-2013, Erasmus Öğrencici (6 ay)
UZMANLIK ALANLARI

 • Elektropolimerizasyon
 • Grafen Yapılar
 • Grafen Oksit Sentezi
 • Grafen Nanotabakalar
 • Elektrokimyasal Karakterizasyon
 • Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi
 • Elektrokimyasal Sensörler
 • Grafen Bazlı Kompozitler
 • Elektrokataliz
 • Hidrojen oluşum reaksiyonları
 • Biyosensörler
 • Yarıiletken sentezi
 • Hidrotermal reaksiyonlar
 • 3D grafen yapılar
 • Elektrokimyasal teknikler (voltametri, kronoamperometri, kulometri, vs)
 • Yüzey kimyası ve ince film karakterizasyonu
 • Taramalı prob mikroskopi (STM/AFM)
 • UV-görünür bölge ve FT-IR spektroskopi
 • Powder XRD
 • İyi derecede İngilizce

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Fakültesi
Bölüm
Kimya
Ana Bilim Dalı
Analitik Kimya Anabilim Dalı

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.atauni.edu.tr/kdagci
İş Telefonu
+90 442 231 4415
Ofis
52