Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Türkiye

 • 2005 - 2008 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  POLİ(PYRONİN Y) İNCE FİLMLERİNİN ve MÜSTAKİL GRAFEN/POLİ(PYRONİN Y)/GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE NİTRİTİN AMPEROMETRİK TAYİNİNDE KULLANILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Analitik Kimya

 • 2010 Yüksek Lisans

  Metilen mavisi düzenli tek tabaka yapılarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu / Electrochemical synthesis and characterization of well-ordered methylene blue monolayers

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce