Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya, Turkey

 • 2005 - 2008 Undergraduate

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  POLİ(PYRONİN Y) İNCE FİLMLERİNİN ve MÜSTAKİL GRAFEN/POLİ(PYRONİN Y)/GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE NİTRİTİN AMPEROMETRİK TAYİNİNDE KULLANILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Analitik Kimya

 • 2010 Postgraduate

  Metilen mavisi düzenli tek tabaka yapılarının elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu / Electrochemical synthesis and characterization of well-ordered methylene blue monolayers

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 20236. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFE AND ENGINEERING SCIENCES

  Vocational Training , Üniversite

 • 2023İş sağlığı ve güvenliği belgesi

  Occupational Health and Safety , Atatürk Üniversitesi