Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2007 - 2015 Assistant Professor

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2003 - 2007 Research Assistant PhD

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 1995 - 2003 Research Assistant

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Academic Performance D. Board Member

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2020 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2021 - 2022 Kütüphane ve Yayın Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2019 - 2022 Bölüm Öz Değerlendirme Başkanı

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

 • 2010 - 2020 Deputy Head of Department

  Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

 • 2010 - 2013 BAP Scientific Commissioner

  Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Courses

 • Doctorate ANADOLU ROMA MİMARİSİ

 • Undergraduate ROMA ÇAĞI MİMARİSİ II

 • Postgraduate Antik Dönemde Hamamlar ve Yıkanma

 • Postgraduate Ancient Architecture

 • Undergraduate HELLENİSTİK ÇAĞ HEYKELTRAŞLIĞI II

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı I

 • Undergraduate Hellenistik Dönem Heykeltraşisi-II

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Postgraduate Etrüsk ve Roma Tapınak Mimarisi

 • Doctorate Roma Mimarisi

 • Undergraduate ESKİ ANADOLU KENTLERİ II

 • Undergraduate Roma Dönemi Mimarisi-II

 • Doctorate Antik Çağ Resim Sanatı

 • Postgraduate Eski Çağ Mimarisi

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri II

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri I

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Ancient Anatolian Cities II

 • Undergraduate Architecture of The Roman Age II

 • Undergraduate The Sculpture of Hellenistic Age II

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri I

 • Postgraduate Klasik Öncesi Kültürlerde Mimarinin Gelişimi

 • Undergraduate Ancient Anatolian Cities II

 • Undergraduate Architecture of The Roman Age II

 • Undergraduate Hellenistik çağ Heykeltraşlığı I

 • Postgraduate Baths and Bathing in The Ancient Perıod

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II

 • Postgraduate Etrüsk ve Roma Tapınak Mimarisi

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri II

 • Doctorate Roma Mimarisi

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri II

 • Postgraduate Klasik ve Hellenistik Dönem Mimarisi

 • Postgraduate Ancient Sculpture

 • Doctorate Anadolu Roma Mimarisi

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı II

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri I

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı ı

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı II (İ.Ö.)

 • Doctorate Hellenistik Dönem Heykeltraşlık Merkezleri

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı II

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II (İ.Ö.)

 • Postgraduate Antik Dönemde Hamamlar ve Yıkanma

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı I

 • Undergraduate Eski Anadolu Kentleri I

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II (İ.Ö.)

 • Doctorate Anadolu Roma Mimarisi

 • Postgraduate Klasik Öncesi Kültürlerde Mimarinin Gelişimi

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II (İ.Ö)

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I (İ. ÖĞR.)

 • Postgraduate Antik Dönemde Hamamlar ve Yıkanma

 • Doctorate Anadolu Roma Mimarisi

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı II (İ. ÖĞR.)

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II (İ.Ö)

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I (İ.ÖĞR.)

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı I

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı I

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı I (İ. ÖĞR)

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı II (İ. ÖĞR.)

 • Postgraduate Klasik Öncesi Kültürlerde Mimarinin Gelişimi

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi II (İ. ÖĞR.)

 • Doctorate Roma Mimarisi

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I (İ.ÖĞR)

 • Postgraduate Etrüsk ve Roma Tapınak Mimarisi

 • Undergraduate Roma Çağı Mimarisi I

 • Undergraduate Hellenistik Çağ Heykeltıraşlığı I (İ. ÖĞR.)

 • Doctorate Eski Çağ Seramiği

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı II

 • Undergraduate Antik Çağ Resim Sanatı I

 • Undergraduate Antik Resim Sanatı I (İ. ÖĞR.)

Advising Theses