Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Çağdaş Rusça ve Türkçede Fiil Çatısı Konseptine Dil bilimsel Bir Yaklaşım Dünyada Türkoloji Bilimi ve Kazan Üniversitesi”Konulu Uluslararası Bilim Konferansı World Turkic and Kazan University

  Katılımcı

  Kazan, Rusya

 • 2018 Rusça ve Türkçede Ön Ekler Konusunda Benzerlikler Farklılıklar Haydar Aliyev : Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi Çerçevesinde Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyev’in Doğumunun 95. Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Adlı Sempozyum

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2017 Rusça ve Türkçede Ön ekler Kavramına Dilbilimsel Bir Yaklaşım 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2017 Rus Dilinde Prefikslerle İfade Edilen Fiillerin Türkçedeki İfade Şekilleri International Turkish Academy Büyük Bozkır II Sosyal Bilimler Sempozyumu ASTANA 2017

  Katılımcı

  Astana, Kazakistan

 • 2016 Çağdaş Rus Dilinde Hareket Fiillerinin Leksik Gramer Özellikleri İpek Yolu Ülkeleri Kültür Diyalogu Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2016 Rusça ve Türkçede Bitmiş - Bitmemiş Fiillerin İşlevsel Bir Yaklaşımla İncelenmesi Vııı. Uluslararası Türkoloji Konferansı Islam and the Turkic world problems of education, language, literature, history and religion

  Katılımcı

  Kazan, Rusya

 • 2016 Türkçe ve Rusçada Zaman Kategorisinin Morfo -Semantik Özellikleri Rusya Ve Türk Müslüman Dünyası: Tarih ve Kültürel Bağlantılar Uluslararası Bilimsel Sempozyum Russia And Turkic-Muslim World: Historical and Cultural Relations

  Katılımcı

  Rusya