Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rus Dilinde Zıtlık Bildiren При, У, От Ön Eklerinin SemantikAnalizleri

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.526-541, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

16. Yüzyılda Korkunç İvan’ın Rus Tarihindeki Rolü Üzerine

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, ss.152-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Bağlamda Rus ve Türk Kültüründe Dini Bayramlar

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.115-125, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusça ve Türkiye Türkçesi Gramerinde Hareket Fiilleri

HOMO LOQUENS GEORGIAN MULTILINGUAL ASSOCIATION, cilt.7, ss.40-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çağdaş Rusça ve Türkçede Fiil Çatısı Konseptine Dil bilimsel Bir Yaklaşım

Dünyada Türkoloji Bilimi ve Kazan Üniversitesi”Konulu Uluslararası Bilim KonferansıМировая тюркология и Казанский университет, Kazan, Rusya, 26 - 28 April 2018, ss.371-375

Rusça ve Türkçede Ön Ekler Konusunda Benzerlikler Farklılıklar

Haydar Aliyev : Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi Çerçevesinde Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyev’in Doğumunun 95. Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Adlı Sempozyum, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 April 2018, ss.316-320

Rusça ve Türkçede Ön ekler Kavramına Dilbilimsel Bir Yaklaşım

1st International Black Sea Conference on Language and Language Education, Samsun, Türkiye, 22 - 23 September 2017, ss.340-348

Rus Dilinde Prefikslerle İfade Edilen Fiillerin Türkçedeki İfade Şekilleri

International Turkish Academy Büyük Bozkır II Sosyal Bilimler Sempozyumu ASTANA 2017, Astana, Kazakistan, 25 - 26 May 2017, ss.712-719

Çağdaş Rus Dilinde Hareket Fiillerinin Leksik Gramer Özellikleri

İpek Yolu Ülkeleri Kültür Diyalogu Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 5 - 06 May 2016, ss.586-592

Türkçe ve Rusçada Zaman Kategorisinin Morfo -Semantik Özellikleri

Россия И Тюрко-Мусульманский Мир:Историко-Культурные Связи Rusya Ve Türk Müslüman Dünyası: Tarih ve Kültürel Bağlantılar Uluslar arası Bilimsel Sempozyum, YELABUGA, Rusya, 25 - 28 April 2016, ss.56-63

Rusça ve Türkçede Bitmiş - Bitmemiş Fiillerin İşlevsel Bir Yaklaşımla İncelenmesi

Vııı. Uluslararası Türkoloji Konferansı Ислам И тюркский мир проблемы образования, языка, литературы, истории и религии, Kazan, Rusya, 21 - 22 April 2016, ss.202-204

Kitap & Kitap Bölümleri

GELENEKLER BAĞLAMINDA RUS KÜLTÜRÜ

GELENEKLER BAĞLAMINDA RUS KÜLTÜRÜNDE BAYRAMLAR, DR. ÖĞR. ÜYESİ REŞAT ŞAKAR, Editör, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, ss.187-202, 2020

GELENEKLER BAĞLAMINDA RUS KÜLTÜRÜ

ETNİK BİR GRUP OLARAK MALAKANLAR VE TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİLERİ, DR. ÖĞR. ÜYESİ REŞAT ŞAKAR, Editör, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, ss.323-339, 2020