Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

10.YIL NUTKUNDA SÖZ EDİMLERİNİN İNCELENMESİ

Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilge Kağan'dan Atatürk'e Uluslararası Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı, Erzurum, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.12-23

Atatürk'üm Bir Mektubunda Söylemsel Söz Dizimi

XVIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Piriştine, Montenegro, 25 - 28 September 2023, vol.1, pp.43-49

Fiilimsi Konusu Özelinde Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Türkçe Öğretim Programına Uygunluğu

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Alanya, Turkey, 20 October 2022 - 22 March 2023

Bir Anlama Etkinliği Olarak Cümle ya da Sözce Çözümlemesi

İNCOSS VII Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 02 July 2022, pp.50-51 Sustainable Development

Yunus Emre Divanında Söz Edimleri

YUNUS EMRE VE DÜNDEN BUGÜNE TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 10 June 2021, no.1295, pp.46-57

Türkçe Eğitiminde Dil Bilinci

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021, pp.133 Sustainable Development

Orhun Yazıtları'nda Söz Edimleri

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Rize, Turkey, 14 October 2021, pp.134

YUNUS EMRE'S DOCTRINE IN THE CONTEXT OF LIFE LONG LEARNING

Vefatının 700. Yılında Bizim Yunus Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 September 2021, pp.134-140 Sustainable Development

Toplumların Kendini Bilme/Gerçekleştirme Aracı Olarak Sosyal Bilimler

Uluslararsı Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2017

Safahat’ın Işığında İstiklal Marşı

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Konferans, Erzurum, Turkey, 10 March 2017

Dede Korkut’un Türkçe Söylemi

Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği, Baku, Azerbaijan, 26 February - 02 March 2017

Türkçe Söz Dizimi Sorunlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yansıması

International Conference on the Changing World and Social Research I, VİYANA, Austria, 25 - 28 August 2015

Bir Söylem Olarak Yunus Emre Divanı

Uluslararası Türk Edebiyatı Sempozyumu, Bosanska Krupa, Bosnia And Herzegovina, 17 - 25 May 2012

Şiirsel Söylem Açısından İbrahim Hakkı Dîvanı

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 October 2011, pp.403-412

Türkçede Zaman Kavramı ve Su Göstergesi

Uluslar arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.215-226

Dil Kültür Bağlantısı Açısından İspir Mutfak Kültürü

İspir Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, ERZURUM-İSPİR, Turkey, 26 - 28 June 2008, pp.101-106

Atatürk ün Nutuk unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 September - 15 October 2007

Türkçede Hal Eklerinin İşlevsel Olarak Sınıflandırılması

IV. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 September - 01 October 2000, vol.1, pp.245-275

Kurtuluş Savaşını Destanlaştıran Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca

1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele, 19 - 22 July 2005 Sustainable Development

Türkçe Öğretimi Bakımından Çatı Kavramı

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, vol.1, pp.487-511

Books & Book Chapters

Söz Dizimi Sorunlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yansıması

in: Prof. Dr. Hacı Ömer Karpuz Armağanı Türkçeye Saygı, Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR,Prof. Dr. İdris Nebi UYSAL,Dr. Fatih ÖZTÜRK, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.151-162, 2021 Sustainable Development

Orhun Yazıtlarında Söz Edimleri

in: Yunus Emre Mehmet Akif Armağanı Türk Dili Araştırmaları -2, Ümit Hunutlu,Emrah Seferoğlu,Mehmet Fatih YILMAZ,Seher ERENBAŞ PEHLİVAN,Figen TAVUKÇU, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.281-315, 2021

Söz Dizimi Sorunlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Yansıması

in: Prof. Dr. H. Ömer Karpuz’a Armağan Türkçeye Saygı, Özgür Kasım AYDEMİR İdris Nebi UYSAL Fatih ÖZTÜRK, Editor, Palet Yayınları, Erzurum, pp.151-162, 2021

Türkçe Eğitiminde Dil Bilinci

in: Yunus Emre Mehmet Akif Armağanı Türkçe Öğretimi Araştırmaları, Esir Hasan Ali, Sancı Uzun Demet, Kibar Furtun Merve Hülya, Tunç Saliha, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.45-54, 2021

Dede Korkut'un Türk'çe ve Türkçe Söylemi

in: Dr. Himmet Biray Armağanı Ahde Vefa 25. Yıl, Biray,Nergis-Eynel Sema, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.483-498, 2021

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Koronavirüsle Mücadelede İlk Kayıp Heberini Verdiği Basın Açıklamasının Söylem Çözümlemesi Yöntemiyle İncelenmesi

in: Doç. Dr. İlknur Mangır Karagöz Anı Kitabı, MANGIR,Dr. Öğr. Üyesi Mediha,ŞEN,Prof. Dr. Serkan, Editor, KESİT, İstanbul, pp.77-96, 2020

Tarihsel Anlambilim Açısından Türk Göstergesi Üzerine Bir Deneme

in: Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, KARAHAN LEYLA, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.117-141, 2017

Türk Dünyası Türkçenin Dünyasıdır Ya da Türk Demek Türkçe Demektir

in: Türk Dünyasına Bakış, Yunus Buğra Yılmaz, Editor, Taş Medrese Yayınları, Erzurum, pp.39-46, 2014

Dil Zenginliği ve Dil Mükemmelliği Kuramları Bağlamında Türkçe

in: Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, GÜRSOY ÜLKÜ,GÜNER DİLEK FİGEN,ERGÖNENÇ AKBABA DİLEK,ERSOY FEYZİ,KARTALLIOĞLU YAVUZ,YAZICI ERSOY HABİBE, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.295-309, 2013

Risâle i Tevhîd İnceleme Metin Dizin

Akçağ Basım Yayım Pazarlama A.Ş, Ankara, 2003

Metrics

Publication

83

Project

5

Thesis Advisory

13

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals