Academic and Administrative Experience

Courses

 • Postgraduate Eğitimde Araştırma Yöntemleri

 • Doctorate İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Dil Edinimi

 • Undergraduate İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

 • Postgraduate Dil Öğretiminde Kuram ve Uygulamalar

 • Postgraduate Dil Öğretiminde Kuram ve Uygulamalar

 • Undergraduate İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

 • Undergraduate İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate Dil Edinimi

 • Undergraduate Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme Ve Geliştirme

 • Postgraduate Raporlaştırma ve Atıf Yönetimi

 • Undergraduate Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme