Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Differential Diagnosis of Ischemic Vertigo by Optical Coherence Tomography

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.52, sa.3, ss.288-291, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute Treatment Comparison of Primary Headache Patients Admitted to Emergency Department: A Prospective Randomized Controlled Study

International Journal of Innovative Research and Reviews, cilt.4, sa.1, ss.8-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERKEN BAŞLANGIÇLI DEMANS OLARAK TAKİP EDİLEN NÖROSİFİLİZ

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.8, ss.138, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

R-R interval variation in migraine patients

Eastern Journal Of Medicine, cilt.11, ss.1-6, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Cerebral Dominance in Epileptic Patients

Journal of Inonu University Medical Faculty, cilt.12, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 PANDEMİSİNDE NÖROLOJİ KLİNİĞİNE YATANHASTALARIN PORTFOLYOSUNUN AYNI ZAMAN KESİTİNDEKİHASTALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.194-200

SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2019, ss.148

SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU VE SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2019, ss.184

SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON: OLGU SUNUMU

55.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2019, ss.148

IVIG Treatment For Early Remission In Post-traumatic PRES Case

X International conference on ophthalmology, Rusya, 6 - 07 Haziran 2019

Geç Başlangıçlı Spinal Müsküler Atrofi: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Nöraljik Amiyotrofi: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Otit Sonrası Gelişen Epiural Ampiyem: Olgu Sunumu

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

BAZİLER ARTER DİSEKSİYONUNA BAĞLI BİLATERALTALAMİK ENFARKT OLGU SUNUMU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 06 Aralık 2018

Bir Üniversite Hastanesinde Akut İskemik Strok Hastalarında Trombolitik Tedavi Beş Yıllık Analiz

2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12 - 13 Mayıs 2018 ERZURUM, Erzurum, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018

. Fıçıdaki Adam sendromu. Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

Moyamoya Hastalığı. Olgu Sunumu.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

İlk Atağı Serebral Venöz Tromboz Olan Nörobehçet. 53.

53. Ulusal Nöroloji Kongresi., Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

CADASIL OLGU SUNUMU

53.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017

EMG’ den PANCOAST tümörüne

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

İktal Asistol Olgusu

52. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Kasım - 01 Aralık 2016

Duane Retraksiyon Sendromu: Bir Olgu Sunumu

53. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Kasım 2017