Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Ataturk University, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /Kimya Eğitimi , Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  FARE GENOMUNDA BULUNAN KOLESTEROL ve SAFRA ASİTLERİ SENTEZİNDE GÖREV ALAN BAZI ENZİM GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011Kök Hücre Araştırmaları Kongresi

  Education Management and Planning , Kögem - Kocaeli Üniversitesi