Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II

  • Lisans Biyoteknoloji Laboratuarı