Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Türkiye

 • 1998 - 2003Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /Kimya Eğitimi , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010Doktora

  FARE GENOMUNDA BULUNAN KOLESTEROL ve SAFRA ASİTLERİ SENTEZİNDE GÖREV ALAN BAZI ENZİM GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Kök Hücre Araştırmaları Kongresi , Kögem - Kocaeli Üniversitesi