Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Türkiye

 • 1998 - 2003 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü /Kimya Eğitimi , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  FARE GENOMUNDA BULUNAN KOLESTEROL ve SAFRA ASİTLERİ SENTEZİNDE GÖREV ALAN BAZI ENZİM GENLERİNİN cDNA'LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2011Kök Hücre Araştırmaları Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Kögem - Kocaeli Üniversitesi