Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Investigation of the Relationship between COVID-19 Anxiety and Burnout among Music Teachers

International Journal on Social and Education Sciences, vol.3, no.4, pp.789-806, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Opinions of The Students of Music Education Department on Distance Education during The Pandemic

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.46, pp.92-100, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Readiness Levels of Music Teachers for Online Learning during the COVID 19 Pandemic

International Journal of Technology in Education, vol.4, no.3, pp.501-515, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Müzik Öğretmenliği Lisans Eğitiminde Mükemmeliyetçi Tutumların İncelenmesi

Fine Arts, vol.14, pp.254-260, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prediction of Musical Performance Anxiety According to Music Teacher Candidates’ Perfectionism and Self-Efficacy Beliefs

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.4, pp.183-198, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖRNEĞİ

12th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 10 - 13 December 2020, pp.126 Creative Commons License

Müzik Öğretmeni Adaylarının Durumluk Kaygı Düzeyine İlişkin Görüşleri: Erzurum İli Örneği

Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.197 Creative Commons License

Müzik eğitiminde performans kaygısına kuramsal bir bakış

The Twelfth International Congress of Educational Research, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.199 Creative Commons License

Müzik Öğretmeni Adaylarının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Müzik Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Alanya, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Türkiye de eğitim fakülteleri ile güzel sanatlar liselerindeki viyolonsel eğitiminin karşılaştırmalı incelenmesi

IX. ULUSAL MÜZİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010

Books & Book Chapters

Müzik Eğitiminde Performansı Etkileyen Psikolojik Boyutlar Kaygı-Mükemmeliyetçilik-Özyeterlik

in: Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Minaz M. B., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.181-194, 2019

Müzik Öğretmeni Adaylarının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu

in: Eğitim Araştırmaları 2017, Hamarta Erdal, Arslan Coşkun, Çiftçi Sabahattin, Köksal Onur, Çoklar Ahmet Naci, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.173-177, 2017

Müzik Öğretmeni Adaylarının Başarı Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi

in: Eğitim Araştırmaları 2017, Hamarta Erdal,Arslan Coşkun,Çiftçi Sabahattin,Köksal Onur,Çoklar Ahmet Naci, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.260-266, 2017

İlköğretim Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Türkülerin Sözlerindeki Değer Kavramlarının İncelenmesi

in: Değerler Bilançosu Beyaz Kitap, DİLMAÇ Bülent, BİRCAN H. Hüseyin, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, 2016