Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Socio Economic Structure of Dairy Cattle Enterprises in Yusufeli District

II. International Congress on Animals, Ankara, Turkey, 23 June 2022, pp.15-17 Creative Commons License

Finansta Yeni Bir Yaklaşım: Akıllı Finans (Smart Finance)

2.International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 March 2022, pp.575-581 Creative Commons License

DAVRANIŞSAL FİNANS YÖNÜNDEN BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIMKARARLARININ İNCELENMESİ: ERZURUM ÖRNEĞİ

SSD Journal 3. International Conferance on Social Science & Humanities, Şanlıurfa, Turkey, 5 - 06 March 2022, pp.205-221 Creative Commons License

FINTECH IN TURKEY AND ITS DEVELOPMENT

EBOR CONFERENCE, Warszawa, Poland, 21 - 23 May 2021, pp.108 Creative Commons License

Books & Book Chapters

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ FİNANSÖRÜ: YİELDCOS

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE KAMU MALİYESİ: KURAMSAL YAKLAŞIM, Doç. Dr. Barış AYTEKİN, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.1-116, 2023 Creative Commons License

Zihinsel Muhasebe

in: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Alanında Uluslararası Araştırmalar, Dr. Öğr. Üyesi Tuncer YILMAZ,Dr. Öğr. Üyesi Emre HORASAN, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.196-211, 2023

YEŞİL FİNANSI ANLAMAK

in: İktisadi Ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Mustafa Mete, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Toptaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-235, 2022 Creative Commons License

FİNANSAL YAPI, FİNANSAL BAŞARISIZLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: Farklı Disiplinlerden Seçkin Araştırmalar (Sağlık, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim; Fizyoloji, Fen Bilimleri, Mühendislik), Ayar Muhammet Kerim, Erdemir Fatih, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.153-169, 2021 Creative Commons License

MERKEZİ OLMAYAN FİNANS (DEFİ)

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Konular Ve Yaklaşımlar‐2, Dr. Öğretim Üyesi Olca SEZEN DOĞANCILI Dr. Öğretim Üyesi Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN Dr. Öğretim Üyesi Bilge BAL ÖZKAPTAN, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.278-304, 2021 Creative Commons License

KARBON FİNANSI VE TÜRKİYE’DE BU ALANDA ATILAN ADIMLAR

in: İşletme ve İktisadî Bilimle Araştırma ve Teori, Prof. Dr. Ahmet Niyazi Özker, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.55-72, 2021 Creative Commons License

Blockchain Technology and Finance

in: Innovative Approaches in the Business World, Nezihe Tüfekçi, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.171-189, 2018 Creative Commons License

ENDÜSTRİ 4.0’IN GETİRDİKLERİ VE ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN FİNANS

in: Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar, Doç. Dr. Deniz Yakışır, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Aras, Editor, Savaş Yaynları, Ankara, pp.123-135, 2018 Creative Commons License

Metrics

Publication

20

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals