Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Anesthetic management in children with congenital lobar Emphysema

Acta Chirurgica Belgica, vol.115, no.4, pp.279-283, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Meningitis following spinal anaesthesia in an obstetric patient

TROPICAL DOCTOR, vol.44, no.3, pp.179-181, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Recognizing true H5N1 infections in humans during confirmed outbreaks

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, no.2, pp.202-207, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Determinants of Antiviral Effectiveness in Influenza Virus A Subtype H5N1

JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.206, no.9, pp.1359-1366, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

H5N1 Avian Influenza in Children

CLINICAL INFECTIOUS DISEASES, vol.55, no.1, pp.26-32, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Succesful Treatment of Avian Influenza Infection in Turkey

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, vol.55, no.4, pp.268-271, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Natal and Postnatal Approach in a Fetus with Intrauterine Cystic Hygroma: Case Report

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.38, no.6, pp.609-612, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effects of bupivacaine and neostigmine on articular cartilage and synovium in the rabbit knee joint

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, vol.32, no.5, pp.513-519, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effects of ketorolac and morphine on articular cartilage and synovium in the rabbit knee joint

CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.82, no.7, pp.502-505, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Treatment of acute isoniazid toxicity of unknown dose [3]

Southern Medical Journal, vol.96, no.1, pp.101, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Can persistent hiccups be a progression marker in COVID-19?

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.2, pp.240-242, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Atypical Presentation of COVID-19: Acute Renal Failure

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.52, no.2, pp.224-226, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Yoğun bakım taburculuk kriterleri ve boşuna tedavi uygulamaları.

Türkiye klinikleri, yoğun bakım, pp.24-33, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bronkodilatatör Terapi

Turkiye Klinikleri Anesthesiology Reanimation, vol.11, pp.97-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bronkodilatatör tedavi

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon, vol.11, no.2, pp.97-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Adjuvant tedavi: Sürfaktan

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, vol.11, pp.93, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bilateral Pneumothorax during Apnea Test: A Case Report and Literature Review

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, vol.15, no.1, pp.39-42, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Anaesthetic experience of 200 renal transplantation cases: A retrospective study

Abant Medical Journal, vol.5, no.2, pp.118-126, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ortopedik girişimlerde Pediatrik Anestezi

Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, vol.2, pp.43-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Doğan N Kritik Hastalık Polinöromyopatisi

Türkiye Klinikleri J Anestezi Reanimasyon, vol.6, pp.116-126, 2010 (Other Refereed National Journals)

Possible Subdural Block during Interscalene Brachial Plexus Block A Case Report

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.40, pp.98-101, 2008 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakımda Farmakolojik Hemodinamik Destek Türk

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.6, pp.33-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Editöre Mektup

Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.33, pp.154-155, 2004 (Other Refereed National Journals)

Reanimasyon Ünitemizde 2002 hastane infeksiyonları

Hastane infeksiyonları dergisi, vol.8, pp.252-255, 2004 (Other Refereed National Journals)

Santral venöz kanülasyona bağlı nadir bir komplikasyon

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi, vol.12, pp.135-137, 2004 (Other Refereed National Journals)

Topikal olarak uygulanan Benzidamin Hidroklörürün entübasyona bağlı postoperatif boğaz ağrısı üzerine etkisi

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.32, pp.22-26, 2004 (Other Refereed National Journals) identifier

Midazolam ın Antioksidan etkisi varmıdır

Anestezi Dergisi, vol.12, pp.64-67, 2004 (Other Refereed National Journals)

Nöroleptik Malign Sendromda nadir etyolojik faktörler ve klinik seyir

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.23-26, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kardiyovasküler cerrahide Midazolam ın farkına olma ve terleme üzerine etkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezisi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.9, pp.56-60, 2003 (Other Refereed National Journals)

Genel ve epidural anestezinin lökosit sayısı ve subgruplarının dağılımı üzerine etkisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, pp.37-41, 2003 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Halotan, İzofluran ve Sevofluranın Tavşan Karaciğeri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.9, pp.52-58, 2001 (Other Refereed National Journals)

Halotan İsofluran ve Sevofluranın Böbrek Üzerine Etkilerinin Tavşanlarda Karşılaştırılması

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.29, pp.150-154, 2001 (Other Refereed National Journals) identifier

Hipotermik Kardiyopulmoner Bypassta Juguler venöz Oksijen Satürasyonunun değerlendirilmesi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.9, pp.133-136, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Propofol Enjeksiyon Ağrısının Giderilmesinde İV Tramadol Ön Uygulamasının Etkinliği

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.12, pp.43-47, 2000 (Other Refereed National Journals)

Servikotorasik Sempatik Stellate Ganglion Blok Sonrası Ani Solunum Durması ve Bilinç Kaybı

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.32, pp.165-168, 2000 (Other Refereed National Journals)

Popliteal ve Distal Arter Yaralanmaları 56 Olgunun Değerlendirilmesi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol.6, pp.506-511, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halothan ve İsofluran Anestezisi Verilen Tavşanlarda Adrenaline Bağlı Aritmilerin Profilaksisi

Türk Anestezi Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.25, pp.388-392, 1997 (Other Refereed National Journals)

Halothan ve İsofluran Anestezisi Verilen Tavşanlarda Adrenalinin Aritminojenik Eşiği.

Türk Anestezi Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.25, pp.388-392, 1997 (Other Refereed National Journals)

Acil Sezeryanlarda İV Tek Doz Omeprazolun Mide PH ve Volüme Etkileri

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.28, pp.246-250, 1996 (Other Refereed National Journals)

Doğu Anadolu Bölgesinde 0 12 Yaş Çocuklarda Yaş ile Entübasyon Tüp Çapları Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.28, pp.311-313, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toxoplasma encephalitis seen in a patient without immunosuppression

22. International Intensive Care Symposium Hilton Istanbul Bomoti Hotel, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019 Sustainable Development

YANLIŞ EPİLEPSİ TANISI ALAN UZUN QT SENDROMLU OLGU

54.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Parenteral nütrisyona ne zaman başlanmalı?

Uluslararası katılımlı 19. Ulusal Yoğun bakım kongresi, 19 - 23 April 2018

Sepsiste Nadir Bir Etiyoloji, Leptospirozis

19. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2018

Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Trunkal Blok Deneyimlerimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Use of acellular bowine pericardium Patch for reconstruction on inferior Vena Cava in LDLT

International liver trabsplantation society congregs. Praque congress centre, 24 - 27 May 2017

Pulmonary Alveolar Proteinosis: A Rare Case Report

21. INTERNATIONAL INTENSİVE CARE SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2017

Karaciğer Nakil Deneyimlerimiz

23. KIŞ SEMPOZYUMU 10-12 MART 2017 CROWNE PLAZA-BURSA, Bursa, Turkey, 10 - 12 March 2017

Living Donor Liver Transplantation With Total Vascular Exclusion: A Bloodless Alternative

Joint International Congress of ILTS, ELITA and LICAGE, London, Canada, 4 - 07 June 2014, vol.20 identifier

Liver Transplantation for Incurable Alveolar Echinococcosis: Early Results of 15 Cases from Endemic Region in Turkey.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Australia, 12 - 15 June 2013, vol.19 identifier

İki yaşlı jeneralize Tetanoz olgusunda mutlu son

XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.359

Konjenital lober amfizemli vakalarda anestezi yönetimi 10 olguda

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Reanimasyon Yoğun Bakım Travma Hasta Profili

Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Kongresi 2011, Turkey, 26 - 30 October 2011

A Case Wıth Angioneurotıc Eudema

18th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2011

Reanimasyon Ünitemizdeki 18 Aylık Hasta Profilimiz

Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Kongresi 2010, Turkey, 27 - 31 October 2010

Karaciğer kist hidatik operasyonu sırasında oluşan hipernatremi

Türk Anesteziyoloji Reanimasyon Kongresi 2010, Turkey, 27 - 31 October 2010

ESWL’de Alfentanilin HKA ve İntermittan Bolus Doz Yöntemiyle Kullanımının Etkinliği

XXXIV.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (Tark 2000). 25-29 Ekim, Kuşadası, 2000., KUŞADASI, Turkey, 25 - 29 October 2000

Books & Book Chapters

YOĞUN BAKIMDA ALLERJİK REAKSİYONLAR VE ANAFLAKSİ

in: YOĞUN BAKIM AKIL NOTLARI, Nedim ÇEKMEN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.627-636, 2020

Oksijen toksisitesi, Yoğun bakım ünitesinde hiperbarik oksijen tedavisinin rolü nedir (çeviri)

in: Kanıta dayalı yoğun bakım uygulaması, Mustafa Kemal Bayar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, 2016

Kombine karaciğer transplantasyonu

in: Karaciğer Transplantasyonu, Sevda Özkardeşler, Editor, Ven kitap, 2015

OKSİJEN TOKSİK Mİ?

in: KANITA DAYALI YOĞUN BAKIM UYGULAMASI, PROF.DR.MUSTAFA KEMAL BAYAR, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC.LTD.ŞTİ., İstanbul, pp.45-50, 2015

Yoğun bakım ünitesinde romatolojik ve immunolojik sorunlar (dört bölm çeviri)

in: Yoğun bakım tıbbı, Melek Tolunay, Handan Cuhruk, Editor, Güneç kitapevi, pp.2217-2276, 2014