Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Kalkınmada İstihdamın Önemi: Bilgi ve İletişim Sektörüne İktisadi Bir Perspektif

ULUSLARARASI EKONOMİ FİNANS VE İŞLETME KONGRESİ, Sivas, Turkey, 23 - 25 May 2024

Ülke Ekonomilerinde Girişimci Faaliyetlerin Yeri ve Önemi: Türkiye Özelinde Bir Araştırma

I. International Leadership and Entrepreneurship Symposium, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2024

Hava Kirliliğinde Firmaların Etkisi: Marmara Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

23. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 May 2024, pp.1-16

Sağlık Harcamalarının Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

3. Uluslararası Dijital İşletme Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Tarsus, 8 - 09 September 2023

Yerel Ekonomik Kalkınmada Kooperatiflerin Yeri ve Önemi: Türkiye Özelinde Bir Araştırma

10. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’23, Çorum, Turkey, 14 September 2023 Sustainable Development

THE COST OF ENVIONMENTAL POLLUTION TO THE ECONOMY: ENVIRONMENTAL EXPENDITURES IN THE SAMPLE OF TÜRKİYE

AICMES 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT SCIENTIFIC STUDIES, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 September 2023 Creative Commons License

AR-GE HARCAMALARININ ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 17 July 2023

ÜLKELERİN KALKINMIŞ GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA ÜLKEMİZ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

9. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 17 July 2023

Sağlık ve Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Olan İlişkisi: Türkiye ve OECD Ülkeleri Özelinde Araştırma

Uzunköprü Sempozyumu: Her Yönüyle Uzunköprü, Edirne, Turkey, 3 - 05 November 2022, pp.1-28

THE PLACE AND IMPORTANCE OF HEALTH TOURISM IN THE COUNTRY'S ECONOMY

INTERNATIONAL GOBEKLITEPE SOCIAL AND HUMAN SCIENCES CONGRESS-IV, Şanlıurfa, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.1-13 Creative Commons License

“The Developments in the Turkish Banking Sector After the Covid-19 Pandemic Outbreak

13th SCF International Conference on Contemporary Economic Policy and European Union Accession Process, Belgrade, Serbia, 23 - 24 May 2022, pp.1-23 Sustainable Development

YEREL EKONOMİK KALKINMADA FİZİKİ VE BEŞERÎ ÖZELLİKLERİN YERİ

5. INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS , İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.1-2

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE YÖNELİK ÇIKAN YÖNETMELİK HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

3.ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 04 October 2021, pp.128-137

KIDEM TAZMİNATI FONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

4. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmaları Sempozyumu, 17 - 18 December 2020

ÇOCUK İŞGÜCÜNÜN HUKUKİ DURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME

Anadolu 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.59-72 Sustainable Development

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na GöreAcentelerin Hak ve Yükümlülükleri

Anadolu 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.73-86

HUSTED HİPOTEZİ VE İHRACAT İLE İTHALATARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİKBİR ANALİZ

AL -FARABI 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.42-53

Books & Book Chapters

YEREL EKONOMİK KALKINMADA KOOPERATİFLERİN YERİ VE ÖNEMİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XXVII, Abdurrahman ÇALIK, Editor, Eğitim Yayınevi, Ankara, pp.269-280, 2023 Sustainable Development

Çevresel Kirliliğinin Ekonomiye Olan Maliyeti: Türkiye Örnekleminde Çevresel Harcamalar

in: Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar 2, Enis Baha BİÇER,Orhan ŞANLI, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.939-957, 2023 Sustainable Development

YEREL KALKINMADA ELEKTRİK HARCAMALARIN YERİ: ÜLKE GENELİNDEKİ ELEKTRİK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: SOSYAL SORUNLAR (Teoriler, Politikalar, Uygulamalar) 2 , ASLAN, Ömer Faruk/COŞKUN ERDOĞAN, Yasemin, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.111-124, 2023

POSTMODERN DÖNEMDE BİLGİ VE İLETİŞİMİN YEREL EKONOMİK KALKINMADA YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE’DEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ HARCAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Postmodern Dijitalleşme: Dijital Dünyanın Postmodern Nüveleri, Selver Mertoğlu, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.141-156, 2023

DOĞAL AFETLER ve OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE İHRACAT: SEÇİLMİŞ BAZI GIDA ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: 360 DERECE AFET LOJİSTİĞİ, AKSOY Levent, ASLAN Ömer Faruk, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.57-69, 2023

İLETİŞİM ARAÇLARIN EKONOMİK BÜYÜMEYE OLAN ETKİSİ: ÜLKEMİZ HANEHALKI VE FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: İletişim ve Medya Araştırmaları, ALANKA Ömer, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.101-115, 2023

AR-GE HARCAMALARININ ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL SORUNLAR (Teoriler, Politikalar, Uygulamalar), Ömer Faruk ASLAN, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.23-37, 2023

Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliği: Su Ürünleri Üretimi İle Organik Tarım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

in: Sürdürülebilir Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Yeri ve Önemi 2, Dr. Ömer Faruk ASLAN, Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.175-190, 2023

ÜLKELERİN KALKINMIŞ GÖSTERGELERİ BAĞLAMINDA ÜLKEMİZ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Ekonomide Güncel Sorunlara Politik, Teorik ve Uygulamalı Yaklaşımlar, Çağatay TUNÇSİPER, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.97-116, 2023

İş Hukuku

Efeakademi Yayınlaro, İstanbul, 2022 Sustainable Development

Maliye

Efeakademi Yayıncılık, İstanbul, 2022

EĞİTİM, SAĞLIK HARCAMALARININ GSYİH’ DEKİ PAYI: TÜRKİYE VE OECD ÜYE ÜLKELERİ ÖZELİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA

in: EKONOMİ, FİNANS VE POLİTİKA KONULARINDA GÜNCEL PARADİGMALAR, Eylül KABAKÇI GÜNAY, Editor, Efeakademi Yayıncılık, İstanbul, pp.21-35, 2022

Evaluation Of The Share Of Saving Financing Companies In The Finances Sector After Covid-19

in: Innovative Approaches To Accounting, Finance And Auditing, Yakup ASLAN,Özgür ÖZKAN, Editor, Efe Academy Publishing, İstanbul, pp.123-142, 2022

YEREL EKONOMİK KALKINMADA FİZİKİ VE BEŞERÎ ÖZELLİKLERİN YERİ: TRA 1 ÖZELİNDE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

in: Muhasebe, Finans Ve Denetim Alanlarında Yenilikçi Yaklaşımlar – 3, Yakup ASLAN,Özgür Özkan, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.103-134, 2022

Covid-19 Sonrası Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi' ne Bakışı

in: Covid-19 Pandemi Gölgesinde Uluslararası İşletmecilik, Finans, Ticaret ve Sigortacılık (Teori, Uygulama ve Tarihi Perspektif), Naci Yılmaz, Editor, Efeakademi Yayınları, İstanbul, pp.397-416, 2021 Sustainable Development

İşsizlik

in: Makro İktisat Teoriler-Politikalar-Uygulamalar, Ömer Faruk Aslan, Editor, efe akademi, İstanbul, pp.63-72, 2021 Creative Commons License

MİKRO İKTİSATA GİRİŞ

in: GÜNCEL MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMALARI Kavram-TeorilerPiyasalar, Ömer Faruk Aslan, Editor, efe akademi, İstanbul, pp.7-15, 2021 Creative Commons License

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE YÖNELİK ÇIKAN YÖNETMELİK HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME

in: GÜNCEL FİNANSAL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI, Aslan, Ömer Faruk/Erden, Bahattin, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.277-292, 2021

İş Hukuku

EFE AKADEMİ, İstanbul, 2020 Sustainable Development

Expert Reports

İşçi ve İşveren hak ve yükümlülüğüne ilişkin

Erzurum 1. ve 2. İş Mahkemeleri, pp.6, Erzurum, 2017

uzlaştırmacılık işlemleri

Erzurum Uzlaştırmacılık Bürosu, pp.5, Erzurum, 2017

Metrics

Publication

73

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

35

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals