Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FINANCIAL DEVELOPMENT-ECONOMIC GROWTH NEXUS: A PANEL DATA ANALYSIS UPON OECD COUNTRIES

HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.55, ss.33-50, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Portal Venous Gas Resulting from Enteritis in a Case with Portal Hypertension: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1195-1198, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZMİN İKTİSADİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN KIŞ TURİZMİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.267-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Value of financial ratios in predicting stock returns: a study on Borsa Istanbul (BIST)

Pressacademia, cilt.7, ss.191-199, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Government Expenditures and Economic Growth: An Analysis of Developed, Developing and Underdeveloped Countries

Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, cilt.6, ss.519-529, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jevons Paradoksu: Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Fiscaoeconomia, cilt.2, ss.77-98, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.735-752, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.8, ss.99-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bone Mineral Density In Patients With Ulcerative Colitis

European Journal of Medical Sciences, cilt.1, ss.84-88, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.8, ss.99-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Harcama Çeşitleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi Gelişmiş Gelişmekte Olan Ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.127-146, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi 1980 2008

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.13-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Ekonomik Büyümeye Etkisi 1980 2008

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.13-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yükselen Piyasa Ekonomileri Ve Türkiye 1990 2006 Neredeyiz

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der, cilt.13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri Türkiye İçin Bir VAR Modeli

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Kamu Harcamaları Ve Bölgesel Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye İçin Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.413-426, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel Kamu Harcamaları Ve Bölgesel Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye İçin Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.413-426, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PARA KRİZLERİ ÖNGÖRÜSÜNDE LOGIT MODEL ve SİNYAL YAKLAŞIMININ DEĞERİ TÜRKİYE TECRÜBESİ

Türkiye Ekonomi Kurumu, cilt.2007, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARA KRİZLERİ ÖNGÖRÜSÜNDE LOGIT MODEL ve SİNYAL YAKLAŞIMININ DEĞERİ TÜRKİYE TECRÜBESİ

Türkiye Ekonomi Kurumu, cilt.2007, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhracat ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi Türkiye için bir VAR modeli

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.22, ss.69-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhracat ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi Türkiye için bir VAR modeli

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.22, ss.69-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Para Krizleri Tahmininde Sinyal Yaklaşımı Türkiye Örneği 1990 2002

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.61, ss.129-155, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Para Krizleri Tahmininde Sinyal Yaklaşımı Türkiye Örneği 1990 2002

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.61, ss.129-155, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.21, ss.62-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.21, ss.62-78, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.21, ss.120-131, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.21, ss.120-131, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÖLGESEL DEVLET HİZMETLERİ VE BÖLGESEL BÜYÜME İLİŞKİSİ

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.167-178, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BÖLGESEL DEVLET HİZMETLERİ VE BÖLGESEL BÜYÜME İLİŞKİSİ

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.167-178, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİNANSAL KÜRESELLEŞME PARA KRİZİ NEDENSELLİĞİ VE PARA KRİZLERİNİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ TÜRKİYE 1990 2002

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.69-102, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİNANSAL KÜRESELLEŞME PARA KRİZİ NEDENSELLİĞİ VE PARA KRİZLERİNİN TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ TÜRKİYE 1990 2002

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.69-102, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Harcama Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.257-271, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Harcama Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.257-271, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.77-96, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.24, ss.77-96, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genişleme Sürecindeki Avrupa Birliği Ekonomik Performansa Dayalı Kümeleme Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Bölgesi Öngörü ve Benzetim Modeli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.265-285, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marmara Bölgesi Öngörü ve Benzetim Modeli

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.265-285, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel Hâsıla Bileşenleri ve Bölgesel Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Çok Bölgeli Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.187-201, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ 1970 2000

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.39-56, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel Hâsıla Bileşenleri ve Bölgesel Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Çok Bölgeli Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.187-201, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YATIRIMLARIN BELİRLEYİCİLERİ 1970 2000

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.39-56, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik Ampirik Bir Çalışma

Verimlilik Dergisi, cilt.2001, ss.153-176, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERZURUM DA OTOMOBİLTALEBİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.105-116, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Özofagus Fistül ve Perforasyonlarında Stent ile Tedavi

VIII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Bodrum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018

Turizmdeki Açığı Kış Turizmi Kapatır Mı? TurizminSürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi

I.International Sustainable Tourism Congress, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, cilt.1

Liver Transplantation for Incurable Alveolar Echinococcosis: Early Results of 15 Cases from Endemic Region in Turkey.

19th Annual International Congress of the International-Liver-Transplantation-Society (ILTS), Sydney, Avustralya, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.19

Özofagus kanserinde rezeksiyon sonrası intratorasik anastomoz darlığı

VI. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, cilt.1

Özofagus Kanserinde Hematojen Yolla Uzak Organ Metastazı

V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2009, cilt.1

Özofagus Kanseri Etiyolojisinde Yeni Bir Risk Faktörü Hipertiroidizm

V. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2009, cilt.1

Özofagus Yabancı Cisimleri 188 Olgunun Analizi

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007, cilt.1

Özofagus Kanserli Olgularda Plazma Homosistein Düzeyleri

III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2005, cilt.1

Özofagus yaralanmaları 36 olgunun analizi

II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Konya, 2003., Türkiye, 17 - 20 Eylül 2003

Serum Paraoxonase Activity in Patients with Liver Cirrhosis

12th world congress of international association of surgeons gastroenterologists., 30 Ekim 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

A Switching Regression Analysis on the Validity of Rebound Effect and Energy Efficiency in Turkish Economy

Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect, WIRTH, E., ŞİMŞEK, O and APAYDIN, Ş., Editör, IJOPEC Publication, London, ss.193-208, 2018

Erzurum’da Sosyal Gelişmenin Seyri ve Erzurum’un Ekonomik Yapısı

81 İlde Kültür ve Şehir Erzurum, Metin Eriş, Editör, Acar Basım ve Cilt San.Tic.A.Ş., İstanbul, 2012

Erzurum’un Sosyo-Ekonomik Yapısı

Bir Şehir Var Yaylada ERZURUM, , Editör, Erzurum İl Özel İdaresi Yayınları:2, Erzurum, 2011