Öğr.Gör.

Recep YEŞİLYURT


Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı

Temel Bilimler Bölümü

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ve Teknolojisi, Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anasanat Dalı, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

UZUN SAP BAĞLAMA ENSTURUMANINDAKİ MEVCUT PERDE SİSTEMİYLE HÜZZAM MAKAM DİZİSİNİN SESLENDİRİLMESİNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat, Müzik , Türk Halk Müziği

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı, Temel Bilimler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

BAĞLAMA İCRASINA ÖZGÜ ÇEŞİTLİ NÜANSLARIN ADLANDIRILMASI VE NOTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Haşhaş S. , Yeşilyurt R.

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.471-495 Creative Commons License

2019

2019

TRT-THM REPERTUVARINDA KAYIT ALTINA ALINMIŞ TÜRKÜ NOTALARININ DONANIM VE SES DEĞİŞTİRİCİ İŞARETLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeşilyurt R. , Haşhaş S.

4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.460-470 Creative Commons License

2018

2018

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AŞIK KAHVELERİNİN DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Haşhaş S. , Yeşilyurt R.

1. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Konya Tezene Kalıplarının Konya Yöresi Halk Ezgileri Üzerindeki Ugulanma Durumunun Değerlendirilmesi

YEŞİLYURT R. , HAŞHAŞ S.

GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMA YAZILARI-1, Şükran BULUT, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, ss.383-398, 2018

2018

2018

Hüzzam Makam Dizisinin Bağlama ile Seslendirilmesinde Ortaya Çıkan Kuramsal Farklılıklar

YEŞİLYURT R.

TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK ÇEŞİTLİ TESPİTLER -II-, İMİK Ünal, HAŞHAŞ Sinan, Editör, Akademisyen Kitapevi, ss.59-82, 2018

2018

2018

Konya Tavrı Tezene Kalıplarının Konya Yöresi Halk Ezgileri Üzerindeki Uygulanma Durumunun Değerlendirilmesi

YEŞİLYURT R. , HAŞHAŞ S.

GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMA YAZILARI -I-, Şükran BULUT, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, ss.383-398, 2018

Sanatsal Etkinlik

Aralık 2019

Aralık 2019

ÂŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ

Yeşilyurt R.

Aralık 2019

Aralık 2019

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ AKTARMADA TÜRKÜLERİN YERİ VE ÖNEMİ

Yeşilyurt R.

Nisan 2018

Nisan 2018

TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

Yeşilyurt R.