Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erzurum dan Endülüs e Ebû Alî el Kâlî

BeyazŞehir, pp.52-57, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nikadu t Telaki fi Eşari Ahmed Şevki ve Mehmed Akif

Tercemetu'ş-Şi'ri'l-Hadis, 16 - 17 April 2007

Nasreddin Hoca ve Cuha fi s Sekafeti ş Şarkiyye

Tercemetu'l-Şi'ri'l-Hadis ve'l-Muasır fi'l-Adabi'ş-Şarkiyye, KAHİRE, Egypt, 18 May 2007

Erzurumlu Kadızade Mehmed Efendi ve Kur an a Dair Bir Risalesinin Tanıtımı

Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2006, pp.515-521

Books & Book Chapters

Şerhu Kasideti es Sultan Murad

Serhat Bilişim, Erzurum, 2016

Ebu Ali el Kali

Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1111-Zafer Medya, Erzurum, 2015

Ali Ahmed Bakesir ve Kabul Edilen Dua

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları-Edebiyat Kesimi Yayınları-Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yayınları, Erzurum, 2002