Asst. Prof. Salih KARA


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi Anabilim Dalı


Research Areas: Surgical Oncology, Experimental Surgery, Proctology

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

48

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

47

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

30

H-Index (Scholar)

3

Project

11

Intellectual Property

2

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Expertise In Medicine

Ataturk University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Turkey

2003 - 2010

2003 - 2010

Undergraduate

Mersin University, School Of Medıcıne, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Surgical Oncology

Experimental Surgery

Proctology

Non Academic Experience

2017 - 2019

2017 - 2019

Uzman Doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI

2010 - 2012

2010 - 2012

doktor

SAĞLIK BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Genel Cerrahi Stajı

Undergraduate

Undergraduate

General Suregery Clerkship

Undergraduate

Undergraduate

Genel Cerrahi İntörn Stajı

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık 5. yıl

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

General Surgery Internship

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık 3. yıl

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Genel Carrahi Tıpta Uzmanlık 4. yıl

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık 2. yıl

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

GENEL CERRAHİ TIPTA UZMALIK 1. YIL

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Multiorgan yetmezliği

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Şok

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine

Cerrahi Enfeksiyonlar

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

CENTRAL HEPATECTOMY FOR ALVEOLAR ECHINOCOCCAL DISEASE OF THE LIVER: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

KORKUT E., KARA S.

10. INTERNATIONAL GEVHER NESİBE MEDICAL SCIENCES CONFERENCE February 3-5, 2023 Ankara, Türkiye, Ankara, Turkey, 3 - 05 February 2023, vol.1, pp.196

2022

2022

PERİTON DİYALİZ KATATERİ YERLEŞTİRİLMESİ İLE AYNI SEANSTA KOLESİSTEKTOMİ

ALTUNOK M., ELGÜN E. S., SEVİNÇ C., ÇANKAYA E., KARA S., UYANIK A.

39. Ulusal Nefroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, vol.1, no.1, pp.128-129 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI İZOLE LENF NODU TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN KAPOSİ SARKOMU: BİR OLGU SUNUMU

Altunok M., Daşdan A., Uyanık A., Çankaya E., Sevinç C., Bulut N., et al.

11.ULUSLARARASI KATILIMLI GÜNCEL BÖBREK HASTALIKLARI HİPERTANSİYON VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 18 - 22 May 2022, vol.1, no.1, pp.154-155 Creative Commons License

2021

2021

KARACİĞER NAKLİ SONRASI NÖROLOJİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ

KOÇAK M. N., ÖZTÜRK G., YETİŞ DEMİR Z., KARA S., AKSUNGUR N., ALTUNDAŞ N., et al.

57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.114-115

2021

2021

ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMAYA BAĞLI İZOLE SAFRA KESESİ RÜPTÜRÜ

KARA S., YILDIZ M., KORKUT E., AKSUNGUR N., ALTUNDAŞ N., ÖZTÜRK G., et al.

15. TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ KONGRESİ 9-12 EYLÜL 2021, İstanbul, Turkey, 09 September 2021

2021

2021

CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİNDE DONÖR REDDİ NEDENLERİ

ALTUNDAŞ N., KARA S., AKSUNGUR N., KORKUT E., KÜÇÜK A., ÖZTÜRK G.

15. TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ KONGRESİ 9-12 EYLÜL 2021, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, vol.1, pp.65

2021

2021

HCC TEDAVİSİNDE KÖPRÜLEME YÖNTEMİNDE LAPAROSKOPİK KARACİĞER REZEKSİYONU: VİDEO OLGU SUNUMU

KARA S., AKSUNGUR N., KORKUT E., ALTUNDAŞ N., ÖZTÜRK G.

15. TÜRK HEPATO PANKREATO BİLİER CERRAHİ KONGRESİ 9-12 EYLÜL 2021, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, vol.1, pp.199

2021

2021

PERİAMPÜLLER TÜMÖRLERDE UYGULANAN DRENAJ STENTLERİNİN POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ

Özdemir Y., Fakirullahoğlu M., Peksöz R., Temiz A., Kara S., Pınarbaşı C.

15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, pp.166-167 Creative Commons License

2021

2021

Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisinde Kavite Enfeksiyonu: Hastaların Cerrahi Yönetimi Ve Uzun Dönem Sonuçları:

Korkut E., Aksungur N., Altundaş N., Kara S., Öztürk G.

15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 6. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, vol.1, no.15, pp.80-81 Creative Commons License

2021

2021

Hepatoselüler Karsinomlarda β-Katenin ve DRP-1 Ekspresyonunun Önemi

Özmen S., Demirci E., Demirtaş R., Ceylan O., Ülke Esin K., Kara S., et al.

Hepato Pankreato Biliyer Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021, no.20, pp.39

2020

2020

Apendiks Rotasyonuna Bağlı Ġnce Bağırsak Ġskemisi Nadir Bir Olgu Sunumu

Kara S.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 12/13 Aralık 2020, Online/Ankara, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.126-127

2019

2019

KÜNT BATIN TRAVMASINA BAĞLI ĠNCE BAĞIRSAK PERFORASYONU: OLGU SUNUMU

Kara S.

. Doğu 3. Anadolu Acil Tıp Günleri 04 – 06 Ekim 2019 ERZURUM, Erzurum, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.87-90

2018

2018

GASTROSKOPİK POLİPEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

DİŞÇİ E., YILDIRGAN M. İ., ATAMANALP S. S., KARADENİZ E., AKSUNGUR N., Kara S.

13. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Turkey, 19 - 22 April 2018

2017

2017

Karaciğer alveolar hastalığında sağ hepatektomi

AKSUNGUR N., KORKUT E., ÖZTÜRK G., KARA S., FAKİRULLAHOĞLU M., KARTAL M., et al.

13. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ 4. HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.24

2017

2017

Karaciğer kist hidatik cerrahisinde 2011-2016 arasısonuçlarımızın değerlendirilmesi

KORKUT E., AKSUNGUR N., ÖZTÜRK G., FAKİRULLAHOĞLU M., ALTUNDAŞ N., Kartal M., et al.

13. Türk HepatoPankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, vol.1, pp.17

2017

2017

Masif karaciğer sağ lob yaralanması nedeniyle sağ portalven ligasyonu

KORKUT E., AKSUNGUR N., ÖZTÜRK G., KARA S., ALTUNDAŞ N., MEMİŞ U., et al.

13. Türk HepatoPankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, vol.1, pp.81-82

2017

2017

Nadir bir olgu: Karaciğerin primer nöroendokrin tümörü

AKSUNGUR N., KORKUT E., ÖZTÜRK G., KARA S., FAKİRULLAHOĞLU M., ATAMANALP S. S., et al.

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2017, vol.1, pp.70

2017

2017

Karaciğer kist hidatik cerrahisinde 2011-2016 arası sonuçlarımızın değerlendirilmesi

KORKUT E., AKSUNGUR N., ÖZTÜRK G., FAKİRULLAHOĞLU M., ALTUNDAŞ N., KARTAL M., et al.

13. Türk Hepatopankreatobİlİer Cerrahİ Kongresİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.17

2017

2017

Masif karaciğer sağ lob yaralanması nedeniyle sağ portal ven ligasyonu

KORKUT E., AKSUNGUR N., ÖZTÜRK G., MEMİŞ U., KARA S., ALTUNDAŞ N., et al.

13. Türk Hepatopankreatobİlİer Cerrahİ Kongresİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.81

2017

2017

Preoperative percutaneous drainage of the cystic cavity facilitates resectability in hepatic alveolar echinococcosis

ÖZTÜRK G., KORKUT E., AKSUNGUR N., KARA S., AYDINLI B., YUR M.

12th Biennial E-AHPBA Congress 2017 - European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association, 23 - 26 May 2017

2017

2017

Laparoscopic segment 6 resection for alveolar echinoccus of the liver

ÖZTÜRK G., KORKUT E., AKSUNGUR N., KARA S.

12th Biennial E-AHPBA Congress 2017 - European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association, 23 - 26 May 2017

2016

2016

Clinical presentation of sigmoid volvulus experience of 990 patients over 49 5 years

ATAMANALP S. S., YILDIRGAN M. İ., DİŞÇİ E., KARA S.

ESCP 11th Scientific Annual Meeting, Italy, 28 - 30 September 2016, vol.18, pp.113

2015

2015

Copeptin A promosing prognostic marker in acute appendicitis

ÖZTÜRK N., KILIÇ BAYGUTALP N., KARA S., POLAT H., GÜL M. A., AKPINAR K., et al.

International Eurasia Pharmacy Congress, Erzincan, 3 - 07 September 2015

2015

2015

Copeptin a Promosing Prognostic Marker in Acute Appendicites

ÖZTÜRK N., KILIÇ BAYGUTALP N., KARA S., POLAT H., GÜL M. A., AKPINAR K., et al.

International Eurasia Pharmacy Congress, Faculty of Pharmacy, Erzincan University, Erzincan, Turkey, 3 - 07 September 2015

2015

2015

Could Platelet Parameters Be a Predictor of Ischemia-Reperfusion Injury After Liver Transplantation?

ÖZTÜRK G., ÖZTÜRK N., Aydinli B., KORKUT E., Arslan S., KARA S., et al.

21st Annual International Congress of the International-Liver-Transplant-Society (ILTS), Illinois, United States Of America, 8 - 11 July 2015, vol.99, pp.266 identifier

2013

2013

Fournier s Gangrene Nine Year Retrospective Analysis

KISAOĞLU A., ÖZOĞUL B., KARA S., BAYRAMOĞLU A., Nurhak a.

1. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 6 - 08 November 2013

2013

2013

Laparascopic splenectomy due to splenic injury after colonoscopy A Case report

ÖZOĞUL B., KISAOĞLU A., BAYRAMOĞLU A., KARA S., Nurhak a.

. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, 6 - 08 November 2013

2013

2013

Gastric Cancer in Young Come with Upper Gastrointestinal Bleeding

KISAOĞLU A., ÖZOĞUL B., BAYRAMOĞLU A., KARA S., ATAMANALP S. S.

1. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul, 6 - 08 November 2013

Supported Projects

2020 - 2023

2020 - 2023

Hazır izotonikli korumalı steril enjektör

Project Supported by Higher Education Institutions

ÖZTÜRK G. (Executive), KARA S., ALTUNDAŞ N., YETİŞ DEMİR Z.


Citations

Total Citations (WOS): 48

h-index (WOS): 4