Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BAR ve HALAY TÜRÜNDEKİ TEMİRAĞA OYUNUNUN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ (ERZURUM ÖRNEĞİ)

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ERZURUM KOÇERİ (GÖÇERİ) BARI

Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum’ da Oyun Folkloru

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, pp.25-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzurum Halk Oyunlarında Halay Türünün Varlığı Üzerine Bir İnceleme

III. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi, 20 - 22 October 2017

A Study Upon The Common Features OfTurkish And Serbian Folklore Clothes

AGP Humanities And Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, Barcelona, Spain, 4 - 07 February 2016

Books & Book Chapters

SIRBİSTANDA YAŞAYAN TÜRK MÜZİĞİ UNSURLARI

in: MİRAS-SIRBİSTANDA YAŞAYAN TÜRK KÜLTÜRÜ UNSURLARI, GÜCÜYETER B., AYKUT K., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.65-90, 2016 Creative Commons License

SIRBİSTANDA YAŞAYAN TÜRK MÜZİĞİ UNSURLARI

in: MİRAS-SIRBİSTANDA YAŞAYAN TÜRK KÜLTÜRÜ UNSURLARI, GÜCÜYETER B., AYKUT K., Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.65-90, 2016 Creative Commons License

Türk ve Sırp Halk Dans Giysilerinde Ortak Özellikler

in: Miras Sıbistan da Yaşayan Türk Kültürü Unsurları, Gücüyeter Bahadır, Aykut Ksenija, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.51-62, 2016