Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çuvaş Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Ortak Kelimeler

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.64, no.64, ss.441-467, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kazak Türkçesi ve Kazak Edebiyatı Üzerine Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmalar

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.61, no.61, ss.161-214, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kazak Türkçesinin Söz Dizimi Terimleri

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETUSBED), cilt.3, no.6, ss.1-32, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kazak Türkçesinin Söz Dizimi Terimleri

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.1-32, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ağrı İli Ağızlarından Derlemeler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, no.19, ss.1415-1435, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Lutfi'nin Gül ü Nevruz'u ve Yazma Nüshaları

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.60, ss.147-172, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kars ve Erzurum Ağızlarında Rusça Ödünç Kelimeler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.159-178, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erzurumlu Mustafa Darir Yüz Hadis Yüz Hikayesi ve Yeni Nüshaları

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.15-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinanül Cenan ın Yeni Nüshaları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.315-326, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zarf Tamlaması

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-BELLETEN, cilt.1, ss.71-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.121-143, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kazak Türkçesinde Zarf Fiil Kökenli Kipler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrı İli Ağızları

Turkish Studies, cilt.4, ss.808-840, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 Sınıf Yeni Türkçe Ders Programı Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Dergisi, cilt.1, ss.8-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edatların Sınıflandırılması

Erciyes Dergisi, cilt.1, ss.27-30, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleşik Zamanlar Üzerine

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.49-58, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Türkçe Çın Name Örneği Üzerine Bir İnceleme

Erciyes Dergisi, cilt.1, ss.6-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cümle Menşeli Edatlar

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.193-207, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veled Çelebi İzbudak ın Türk Diline Medhal Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.23-40, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kazak Söz Diziminde Zarf Tümleci

V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.1, ss.183-191 Creative Commons License

Mevlana Lutfi’nin Gül ü Nevruz Adlı Eseri ve Yazma Nüshaları

I. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (IBAD – 2016, 19-22 Mayıs, Madrid - İSPANYA), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.1, ss.576-589

Türk Dilinin Söz Varlığı ve Kapsamlı Türk Dili Sözlüğü

4. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2011, cilt.1, ss.835-541

İbrahim Hakkı Divanı ve Dil Özellikleri

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2011, cilt.1, ss.413-424

Hersekli Arif Hikmet Edebi Kişiliği ve Dili

Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu, Tuzla, Bosna-Hersek, 9 - 11 Haziran 2010, cilt.1, ss.103-118

Kitap & Kitap Bölümleri

Çuvaş Türkçesinde İsim Çekimi

Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu, Hüsna Kotan, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, ss.193-258, 2020

Yazışmalarda Dil Bilgisi Kuralları

Yazışma Teknikleri: Yazışmalarda Dil Bilgisi Kuralları, , Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2017