Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi, Turkey

 • 1991 - 1993 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi, Turkey

 • 1987 - 1991 Under Graduate

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Erzurum İl Sınırları İçinde Kalan Aras Nehri Ve Kollarının Akuatik Mikrofungus Florası Üzerine Bir Araştırma.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Blimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

 • 1993 Post Graduate

  Erzurum’un Bazı İlçe ve Köylerinde Bulunan Sığır ve Koyun Ahırlarındaki Gübrelerin Termofil ve Termotolerant Mikrofungus Florası Üzerine Bir Araştırma.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English