Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1997 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi, Türkiye

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Doktora

  Erzurum İl Sınırları İçinde Kalan Aras Nehri Ve Kollarının Akuatik Mikrofungus Florası Üzerine Bir Araştırma.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Blimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

 • 1993 Yüksek Lisans

  Erzurum’un Bazı İlçe ve Köylerinde Bulunan Sığır ve Koyun Ahırlarındaki Gübrelerin Termofil ve Termotolerant Mikrofungus Florası Üzerine Bir Araştırma.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce