Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • 1991 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2017 Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Atatürk Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Biyoistatistik

 • Lisans Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Lisans Bilgisayar-I

 • Yüksek Lisans Etkili Sunum ve İletişim Teknikleri

 • Doktora Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi

 • Lisans İmmünoloji

 • Lisans Etkili İletişim

 • Lisans Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

 • Lisans Mikrobiyoloji