Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.251-264, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Scale Determining the Prospective Teachers Conceptions about Nuclear Power Plants

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.75-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılığı ölçek geliştirme çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.13, ss.38-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji dersi öğrenme ortamı ölçeği BDÖOÖ geçerlik ve güvenirlik çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, ss.223-236, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşıma ve Dolaşım Sistemleri Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgıları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.5, ss.17-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin tutumları ve başarıları üzerine etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.5, ss.94-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study on primary and secondary school students misconceptions about greenhouse effect Erzurum Sampling

International Electronic Journal Of Environmental Education, cilt.1, ss.193-202, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesi

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.40, ss.19-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar ve bilgisayar kullanımına yönelik tutum ve görüşleri Erzurum örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.185-203, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of computer assisted instruction on fourth grade primary students achievements and attitudes towards science and technology lesson

e-international Journal Of Educational Research, cilt.2, ss.30-43, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı hazırlanan çalışma yaprağının öğrenci başarısına etkisi pilot uygulama

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.247-261, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları Pilot Uygulama

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.10, ss.28-47, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji tutum ölçeği

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.239-258, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretimde daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen ve öğrenci beklentileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.16, ss.145-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessing the effects of tutorial and edutainment software programs on students’ achievements, misconceptions and attitudes towards biology

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.8, ss.1-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar kullanma becerileri ve bilgisayarlara yönelik tutum ölçeği BKBBYTÖ Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.79-88, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ders Yazılımlarının Öğrencilerin Başarısına, Kavram Yanılgılarına Ve Biyolojiye Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.75-84, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adayları Ve Öğretim Elemanları Gözüyle Genel Biyoloji Lâboratuar Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.14, ss.481-496, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Ve Kimya Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinde Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.3, ss.42-59, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Biyoloji derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumları üzerine bir araştırma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.37-53, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Eğitimi öğrencilerinin biyoloji laboratuar uygulamalarında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi üzerine bir araştırma

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.2, ss.88-96, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akuatik Hyphomycetler

Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.3, ss.9-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anasınıfı öğrencileri ve ilköğretim 1. sınıftaki öğrencilerin Canlı ve Cansız kavramlarını anlamada hazırbulunuşluk seviyelerinin etkisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.45-56, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum İl Sınırları İçinde Kalan Aras Nehri Köpüklerinin Akuatik Hyphomycetes Florası Üzerine Bir Araştırma

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.29-33, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerde sigara kullanma davranışının nedenleri üzerine bir araştırma

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, ss.15-27, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anasınıfı öğrencileri ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin Canlı ve Cansız kavramlarını anlama düzeyleri üzerine bir çalışma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.83-96, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı genel gen terimlerinin farklı sevilerdeki öğrenciler tarafından yorumlanması ile ilgili bir araştırma

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.165-167, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İZ BIRAKMADAN YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ? (E DNA NEDİR?)

II. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ TEBLİĞLERİ, Erzurum, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, cilt.1, ss.65-68

CANLI TÜRLERİNİN OLUŞUMU HAKKINDA BİYOLOJİ EĞİTİMİ VE İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE AİT YORUMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

II. INTERNATIONAL CREATION CONGRESS ON THE LIGTH OF SCIENCES, Erzurum, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, cilt.1, ss.123-124

Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgisayara ve Teknolojilerine Karşı Tutumlarına Çevresel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, cilt.2, ss.620-627

Hayvan bitki kavramı üzerine bir araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Eylül 1998, ss.350