Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARIM FİNANSMANI VE FİNANSAL GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Conference on Applied Economy and Finance, Turkey, 10 - 11 December 2022, pp.58-70

ENERJİ TÜKETİMİ KARBONDİOKSİT EMİSYONU VE SEÇİLİ BİST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’22, Tokat, Turkey, 29 September - 01 October 2022

FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

24. Finans Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Para Vakıfları ile Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 October 2021

Altın ve Petrol Fiyatlarının BİST’te Seçilmiş Endeksler Üzerine Etkisi

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 November 2019 Creative Commons License Sustainable Development

FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTİ ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.512-519 Creative Commons License

İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019

İŞLETMELERDE SORUMLULUK MUHASEBESİ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHS, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018

KATILIM BANKACILIĞININ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ISEFE 18 ( INTERNATIONAL CONGRESS of ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018

Books & Book Chapters

Finansal Güvenlik ve Mutluluk

in: Finans ve Mutluluk Ekonomisi, Şahin Kutlu, Şeyma; Kevser, Mustafa; Darıcı, Burak, Editor, Ekin, pp.135-145, 2023

Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Finansmanı ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişki: Toda Yamamoto Nedensellik Analizi

in: İslami Finans ve Muhasebede Güncel Araştırmalar, Çelik Mazlum, Kaygusuzoğlu Mehmet, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.213-224, 2022

İslami Finans Perspektifinde Davranışsal Finansın Değerlendirilmesi

in: İslami Finansal Kurumlar Üzerine Güncel Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar, İbrahim Çemberlitaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.131-148, 2022

COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE BAZI SEKTÖRLERE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEĞİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDE ETKİLERİ: KISMİ TEŞVİK ALAN SEKTÖRLERLE BİR KARŞILAŞTIRMA

in: COVİD-19’UN MUHASEBE VE FİNANS YANSIMALARI, Turan Öndeş,Ceyda Yerdelen Kaygın, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.229-252, 2021

Deneysel Finans Kavramına Teorik Bir Bakış

in: DAVRANIŞSAL FİNANS Homo Economicus, Psikoloji, İrrasyonalite, BUĞAN Mehmet Fatih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-19, 2020