Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Determinants of e-Commerce Use at Different Educational Levels: Empirical Evidence from Turkey e-Commerce Use at Different Educational Levels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, vol.12, no.3, pp.40-49, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Determinants of domestic physical violence against women in Turkey

Humanities Social Sciences Reviews, vol.8, no.6, pp.55-67, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Analysis of the Factors Affecting the Use of E-Government Services in Turkey

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.34, no.4, pp.1431-1453, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MADDİ YOKSUNLUK DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.2, pp.1334-1370, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadınlar Arasında Tütün Dumanı Maruziyeti: Türkiye Örneği

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020

TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019, pp.968-974

TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.959-967

Finansal Okuryazarlık Seviyesi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.153-164

Investigation of the Factors Affecting the Age of onset of Alcohol use by Alternative Regression Methods

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Turkey, 5 - 07 September 2019

DETERMINATION OF RISK FACTORS AFFECTED SECONDHAND SMOKEEXPOSURE OF WOMEN IN TURKEY

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.175-185

Books & Book Chapters