Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MADDİ YOKSUNLUK DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MODELLENMESİ

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.8, ss.1334-1370, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tobacco Smoke Exposure among Women :The Case of Turkey

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 February 2020, ss.18

TÜRKİYE’DE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYENFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 6 - 08 December 2019, ss.968-974

TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ ALKOL KULLANIMLARINI ETKİLEYENFAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 December 2019, ss.959-967

Finansal Okuryazarlık Seviyesi Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum Atatürk Üniversitesi Örneği

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 5 - 07 September 2019, ss.153-164

Investigation of the Factors Affecting the Age of onset of Alcohol use by Alternative Regression Methods

III. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri (ISEFE 2019) Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 5 - 07 September 2019

DETERMINATION OF RISK FACTORS AFFECTED SECONDHAND SMOKEEXPOSURE OF WOMEN IN TURKEY

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 December 2018, ss.175-185