Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Preoperative Serum Thyroglobulin Level as a Useful Predictive Marker to Differentiate Thyroid Cancer

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, vol.80, pp.290-295, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erzurum Verem Savaş Dispanseri’nde 2012-2018 Yılları Arasında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Değerlendirilmesi

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.19, no.2, pp.106-115, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ERZURUM’DA 2016-2018 YILLARINDA NO2 DÜZEYLERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, pp.114-122, 2021 (Other Refereed National Journals)

Gastrointestinal Symptoms and Liver Damage in Patients with COVID-19

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.26, no.2, pp.249-156, 2021 (Other Refereed National Journals)

An evaluation of risk factors affecting amputation in patients with diabetic foot infection

HEALTH SCIENCES MEDICINE, vol.4, no.1, pp.49-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The thorax tomography correlation in COVID-19 RT-PCR positive patients

Anatolian Current Medical Journal, vol.3, no.2, pp.145-150, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fertility Preferences of Women in a Province Center

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.50, no.3, pp.187-192, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzurum il merkezinde yetişkinlerin sağlık okuryazarlığı düzeyi

4. Uluslararsı 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 19 December 2020

Erzurumda 2016-2018 yıllarında NO2 değerlerinin mortalite üzerine etkisi

4.Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı KONGRESİ, 13 - 19 December 2020

Evaluation of Oral Health Status of Children that are Aged between 8 and 10 District of Erzurum Province

IAPD (International Association of Paediatric Dentistry) 2020 Virtual, 13 September - 17 March 2020

Erzurumİli Palandöken İlçesi 40 yaş ve üzeri populasyonda hipertansiyon prevalansı ve farkındalık durumu

3. Uluslararası 21. ulusal halk sağlığı kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.397-398

Ulusal medyada 2014-2019 yıllarında raporlanan su kaynaklı salgın haberlerinindeğerlendirilmesi

3.ULUSLARARSI 21.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

HASUDER YouTube Kanalı Verilerinin Analizi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1001-1002

Erzurum Verem Savaş Dispanseri’nde 2012-2018 Yılları Arasında Takip Edilen Tüberküloz Olgularının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1308

Erzurum İli 112 Acil ambulans hizmetlerinin değerlendirilmesi

3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, Turkey, 4 - 06 October 2019

Erzurum İl Merkezinde Yaşayan Gebelerde Depresyon Prevalansı veEtkili Faktörlerin İncelenmesi

8. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, 06-07 Mavıs 2016. İzmir, Turkey, 6 - 07 May 2016

KKKA tanılı hastaların plazma TAFİ seviyelerinin hemoraji ve patogenez ile ilişkisinin araştırılması

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Kırım Kongo Kanamlı ateşinde serum alfa defensin 1 düzeylerinin klinik ve prognoz ile ilişkisi

Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ‘’21. Yüzyılda Enfeksiyon Hastalıkları’’, Turkey, 1 - 04 April 2015

Books & Book Chapters

Halk Sağlığı

Atatürk üniversitesi Açık öğretim fakültesi, Erzurum, 2018