General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Program
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı