Education Information

Education Information

 • 2012 - 2015 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2010 - 2012 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Dönüştürücü liderlik ve örgütsel desteğin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisi: Örgütsel güven algısının aracı rolü

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Örgütsel öğrenme ve örgütsel bağlılık ilişkisi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü