Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşletmelerde Başarısızlık ve Makro Ekonomik Faktörler ile Karşılaştırılması

6. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 08 September 2022

Global Finans Piyasasında Yükselen Değer: Sukuk

V. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU ISEPA 2022, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.24-40 Creative Commons License

Global Sukuk Piyasasında Yükselen Değer: Sukuk

V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND ADMINISTRATION, Diyarbakır, Turkey, 10 - 11 October 2022, pp.24-40

Uluslararası Sukuk Pı̇yasasının Anatomı̇sı̇ ve Türkı̇yenı̇n Konumu

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.42-43 Creative Commons License

Dünya Fon Pı̇yasasında Yurt İçı̇ Sukuk Sertı̇fı̇kalarının Gelı̇şı̇mı̇

3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 May 2022, pp.451-480 Creative Commons License Sustainable Development

Para Vakıfları ile Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Tarihi Kongresi, Trabzon, Turkey, 14 October 2021

Ahilik Finansal destek Sistemi Orta Sandığı

Ahilik haftası - Tarihsel, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Ahilik, Erzurum, Turkey, 14 September 2021

DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL COSTING AND ACTIVITY BASED COSTING

5th International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development, 04 November 2019

Kripto Paralar ve Bitcoin Muhasebesi

Atlas International Congress on Social Sciences-3, 28 - 30 June 2019

A Bibliometric Analysis Of Theses Between 2008-2018 In Turkey About Pprivate Pension Systems

Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019

İşletmeler için kolay finansal analiz

ECSAC2018, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018

THE EFFECTS OF OPERATIONAL CAPITAL ADMINISTRATION ON COMPANIES PROFITABILITY IN TEXTIL AND LEATHER SECTOR ON BIST

2nd International Conference on Modern Developments in Management, Ekonomics and Accounting, Tahran, Iran, 21 June 2018

Does the Turkish Stock Market Overreact An Application in the Industrial Index

Global Interdisciplinary Business-ekonomics Conference, 15 - 18 May 2014

Books & Book Chapters

Dünya Fon Piyasasında Yurt İçi Sucuk Sertifikalarının Gelişimi

in: İslami Finans ve Muhasebede Güncel Araştırmalar, Mazlum Çelik,Mehmet Kaygusuzoğlu, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.451-480, 2022 Creative Commons License

Katılım Bankaları Tarafından Verilen Konut Finansmanı ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişki: Toda Yamamoto Nedensellik Analizi

in: İslami Finans ve Muhasebede Güncel Araştırmalar, Çelik Mazlum, Kaygusuzoğlu Mehmet, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.213-224, 2022

YALIN ÜRETİM SİSTEMİNİ UYGULAYAN İŞLETMELER İÇİN YALIN MUHASEBE

in: SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, Eğitim, Konya, pp.443-465, 2022

COVİD-19 PANDEMİSİNİN BİREYLERİN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİNİN NİTEL VERİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

in: “COVİD-19’UN MUHASEBE VE FİNANS YANSIMALARI, Kaygın Yerdelen Ceyda Öndeş turan, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-23, 2021

Futbol Finansmanı

Nobel Yayınevi, Ankara, 2020

Vergi İşlemleri

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, 2008

Finansal Kavramlar ve Çözümlü Finans Problemleri

Aü İktisadi Ve İdari Bilimler Fak. Fındıkoğlu Araş. Merkezi Yayını, Erzurum, 2001

Expert Reports

Muhasebe Kayıtlarının incelenmesi

Erzurum Başsavcılığı, pp.4, Erzurum, 2014

Muhasebe Kayıtlarının incelenmesi

Erzurum Başsavcılığı, pp.4, Erzurum, 2014

Muhasebe Kayıtları hakkında bilirkişilik

Erzurum Başsavcılığı, pp.6, Erzurum, 2013

Muhasebe Kayıtları hakkında bilirkişilik

Erzurum Başsavcılığı, pp.6, Erzurum, 2013

Kooperatif Muhasebe kaydı incelenmesi hakkında

Erzurum Başsavcılığı, pp.6, Erzurum, 2010

Kooperatif Muhasebe kaydı incelenmesi hakkında

Erzurum Başsavcılığı, pp.6, Erzurum, 2010

Other Publications