Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

beta-LACTOGLOBULIN GENETIC VARIANTS IN BROWN-SWISS DAIRY CATTLE AND THEIR ASSOCIATION WITH MILK YIELD AND QUALITY TRAITS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.25, ss.595-598, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic and Environmental Parameters of Milkability Traits in Holstein Friesian Cows

Journal Of Animal And Veterinary Advances, cilt.8, ss.143-147, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Polymorphism on mtDNA D loop and ND5 Regions Among Turkish Native CattleBreeds Assessed by PCR RFLP

Journal Of Applied Animal Research, cilt.36, ss.37-40, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Genotyping of Kappa-Casein Locus by PCR-RFLP in Brown Swiss Cattle Breed

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.779-781, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Genetic and Environmental Parameters of Milkability Traits in Holstein Friesian Cows

Journal Of Animal And Veterinary Advances, cilt.8, ss.143, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genetic polymorphism in Kappa-casein gene detected by PCR-RFLP in cattle

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.33, ss.65-68, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meiotic behaviour in reciprocal tetraploid hybrids between perennial and Italian ryegrasses

New Zealand Journal Of Agricultural Research, ss.33, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interspecific hybridisation in Lolium evaluated by morphological genetic markers

NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.50, ss.279-284, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meiotic behaviour in natural diploid tetraploid and commercial diploid wheatgrass

New Zealand Journal Of Agricultural Research, ss.405, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between kappa casein polymorphism and production traits inBrown Swiss and Holstein

Journal Of Applied Animal Research, cilt.27, ss.101-104, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Relationships between alfa-casein polymorphism and production traits in Brown Swiss and Holstein

JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, cilt.25, ss.5-8, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationships Between Yield and Yield Components on Currently Improved Spring Rapeseed Cultivars

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.23, ss.603-607, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kappa Casein Genetic Variants in Holstein Dairy Cattle and their Association With Yield and Quality of Milk

Research Journal of Animal Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between B Lactoglobulin Polymorphism and Production Traits in Holstein

Research Journal of Animal Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırların verim özellikleri üzerine etkili önemli moleküler markörler

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., ss.127, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetik karakterizasyonda mitokondriyal DNA kullanımı

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., ss.125, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırlarda süt protein polimorfizmi nin anlam ve önemi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., ss.457, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship Between Yield And Yield Components In New Released Spring Rapaseed Cultıvars

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, ss.607, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esmer Siyah Alaca Sarı Alaca Sığır Irklarının Süt Proteinleri Bakımından Genetik Yapısı

Atatürk Üniv. Zir. Fak. Der, ss.12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Environmental Effects of Beef Raising Carbon and Water FootprintOlcay Guler Ünsal Doğru (BM8_O2693)

8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Eylül 2017, ss.135

Determination of Genetic Distance Between Brown Swiss Holstein and Simmental Breeds With Various Methods Using Milk Protein Loci

Third Joint Meeting of Universities and research Institutions For Animal Science of The Balkan CountriesThe Balban Countries, Thessaloinki, Yunanistan, 10 - 12 Şubat 2007, ss.70-74

Determination of Genetic Distance Between Brown Swiss Holstein and Simmental Breeds With Various Methods Using Milk Protein Loci

Third Joint Meeting of Universities and research Institutions For Animal Science of The Balkan CountriesThe Balban Countries, Thessaloinki, Yunanistan, 10 - 12 Şubat 2007, ss.70-74

Sulu Şartlarda Buğday İçin Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.143-148

Sulu Şartlarda Şeker Pancarı için Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.874-876

Sulu Şartlarda Şeker Pancarı için Uygun Olan Ön Bitkilerin Belirlenmesi.

GAP IV. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.874-876

An Investigation On The Relationship Between Carcass Weight and Body Measurement in Cattle br Path Analyses

Balkan Ülkeleri I. Hayvancılık Konferansı, Tekirdağ, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2001, ss.80-84

An Investigation On The Relationship Between Carcass Weight and Body Measurement in Cattle br Path Analyses

Balkan Ülkeleri I. Hayvancılık Konferansı, Tekirdağ, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2001, ss.80-84

Sığırlarda Süt Kazein Fenotipleri ile Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, ss.823-834

Sığırlarda Süt Kazein Fenotipleri ile Çeşitli Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, ss.823-834

Diğer Yayınlar