General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Metrics

Publication

12

Project

4
UN Sustainable Development Goals