Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme- Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  PSİKOLOJİK SERMAYE BAĞLAMINDA OLUMLU PSİKOLOJİK İKLİM ALGISININ İŞE ANGAJE OLMA, PROFESYONELLİK VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2012 Postgraduate

  İŞ VE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK GÖSTERİMLERİNİN ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English