Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Psikolojik Sermaye ve Profesyonellik İlişkisinde İşe AngajeOlmanın Düzenleyici Rolü

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.2665-2683, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİVE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.28, pp.3253-3262, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE DUYGUSAL TÜKENME ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞAN ODAKLI DUYGUSAL EMEK VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARACILIK ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.4, pp.789-809, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mobbing Yıldırma ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, pp.1-2, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings