Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FERTILITY AND PARTURITION PARAMETERS IN BEEF TYPE HEIFERS

7. ulusal ve 3. uluslararası sürü sağlığı ve yönetimi kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.234-235 Creative Commons License

Effect of factors the economic optimization of lactation and fertility in dairy operations

Atavet II. International III. National Veterinary Medicine Student Congress, Erzurum, Turkey, 15 - 16 December 2021, pp.95-102

Mathematics of Fertility Parameters of Dairy Heifers

6th National and 2nd International Herd Health and Management E- Congress, Turkey, 17 May 2021

Gebelik ilişkili glikoprotein (PAG) ölçümüne dayalı gebelik testlerinin reprodüktif yönetimdeki yeri.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Köpeklerde fötal yaşın ultrasonografik ölçümlerle belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017