Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku/Mukayeseli, Türkiye

 • 1999 - 2001 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku/Mukayeseli, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Kasani ve Bedai’us-Sanai’sindeki Genel Hukuk Kuralları.

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku

 • 2001 Yüksek Lisans

  Emredici Hukuk Kuralı-Yedek Hukuk Kuralı Ayrımının İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Arapça

 • B2 Orta Üstü İngilizce