Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2014 - 2019 Doç.Dr.

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

 • 2014 - 2014 Doç.Dr.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2013 - 2014 Yrd.Doç.Dr.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Muş Alparslan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2014 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Atatürk Üniversitesi

 • 2014 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İslam Hukuku

 • 2014 - 2014 Bölüm Başkanı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslami Bilimler

 • 2013 - 2014 Dekan Yardımcısı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2010 - 2013 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Verdiği Dersler

 • Lisans Hukuk Sosyolojisi

 • Doktora Din Devlet İlişkisi

 • Lisans Hukuk Etiği

 • Lisans Türk Hukuk Tarihi

 • Yüksek Lisans Bilim Eğitim ve Etik

 • Yüksek Lisans Tarihten Günümüze Vakıflar Hukuku

 • Lisans Osmanlı Hukukunun Genel İlkeleri

 • Lisans İslam Hukuku

 • Lisans Hukuk Mantığı Ve Yorum

 • Lisans Hukuk Felsefesi

 • Yüksek Lisans Hukuk Tarihi Araştırmaları

 • Lisans Mecelle