Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnsan Tabiatı Ve İslam Açısından Müzik

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.21-36, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukuku Ve Pozitif Hukuk Açısından Suç Genel Teorisi Bağlamında Hareket

Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi, ss.411-448, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Norm-Value Relationship in Islamic and Western Law

Journal of History Culture and Research, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

İnhirafın Önündeki Engel Lafızlar Metedolojisi Hakikat ve Mecaz Örneği

İslami İlimler Dergisi, ss.73-93, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divân-ı Mezalimden Ombudsmanlığa Kamu Denetçiliğinin Tarihî Arka Planı

EKEV AKADEMİ, ss.91-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukukunda Çevre Mülkiyet İlişkisi

Ekev Akademi Dergisi, ss.209-222, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Müeyyide Bakımından Trafik Suçları

Sbard Sosyal Bilimler Dergisi, ss.91-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukuna Göre Kadın ve Erkeğin Birarada Bulunması İhtilat

Ekev Akademi Dergisi, ss.137-153, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukuku Açısından Tevbeye Konu Olan Fiilerin Üçüncü Şahıslarla İlgili Olması Hali

Ekev Akademi Dergisi, ss.239-250, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Divanı Mezalimden Ombudsmanlığa Kamu Denetçiliğinin Ahlaki Arka Planı

Kaysem- VI 26-27 Mayıs 2011 Adıyaman, Adıyaman, Türkiye, ss.1

Siirtli Molla Halil Ve “Minhâcü’l- Vusûl İlâ ‘İlmi’’l- Usûl” Adlı Eseri

Medrese Ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, ss.1

İslam ve Batı Hukuk Düşüncesinde Norm-Değer İlişkisi

13. İslam Hukukçuları Koordinasyon Toplantısı Ve Yargı Etiği Sempozyumu, Adana, Türkiye, ss.1

Din, Hukuk ve İslam Dünyası

(I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü: “Emperyalizm Ve İslam Dünyası, İstanbul, Türkiye, ss.1

The Islamıc Jurısprudence And General Prıncıples Concernıng Human Rıghts And Freedoms

1st International Symposium “Religion in the Modern World: Islam and Christianity”, Ostroh, Ukrayna, 24 - 26 Nisan 2018

İslam ve Batı Hukuk Düşüncesinde Norm Değer İlişkisi

13. İslam Hukukçuları Koordinasyon Toplantısı Ve Yargı Etiği Sempozyumu, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2016

İslam Ve Pozitif Hukuk Açısından Suç Genel Teorisi Bağlamında Trafik Suçları

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Ve Trafik Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016, ss.1-20

İslam Ve İnsan Doğası Açısından Müzik

Din Ve Müzik Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012

İslam Ceza Felsefesi Açısından Hapis Cezası Üzerine Düşünceler

Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015

DİN HUKUK VE İSLAM COĞRAFYASI

I. DÜNYA SAVAŞI'NIN 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 7 - 09 Kasım 2014, cilt.1

İSLAM CEZA FELSEFESİ AÇISINDAN HAPİS CEZASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

İSLAMİC LAW CRİMİNAL CONFERANS, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015

İslam Ceza Felsefesi Açısından Hapis Cezası Üzerine Düşünceler

Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı, Antalya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.1-20

Siirtli Molla Halil Ve Minhâcü l Vusûl İlâ İlmi l Usûl Adlı Eseri

Medrese Ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu, 29 - 30 Haziran 2012

Dini Müeyyide Bakımından Trafik Suçları

III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum Ve Sergisi, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012

Medreselerde Temel Fıkıh Usulü Eseri Olarak Okutulan “Tenkîhu’l-Usûl Ve Tavdîhu’t-Tenkîh

Medrese Geleneği Ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum, Muş, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2012, ss.1-20

İslam Ve İnsan Doğası Açısından Müzik

Din Ve Müzik Ulusal Sempozyumu İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.1-20

Kitap & Kitap Bölümleri

ESKİ VE YENİ VAKIFLAR HUKUKU

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

Mecelle ve Günümüz Hukuku

Erzurum Kültür Eğitim Kitap ve Kırtasiye Yayınları, 2019

Tarihten Günümüze Vakıflar Hukuku

Erzurum Kültür Eğitim Kitap Ve Kırtasiye Yayınları, Erzurum, 2019

Gelenek ve Gelecek Sürecinde Sadruşşeria

Eser Ofset ve Matbaacılık, Erzurum, 2012

Bilirkişi Raporları

TEVLİYET DAVASI (ZÜRRİ VAKIF)

ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.3, Erzurum, 2019

VAKIFLAR TAPU İPTAL

MAÇKA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.3, Erzurum, 2019

HAKANİ SENET TERCÜME

ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.14, Erzurum, 2016