Genel Bilgiler

Biyografi

Erzincan doğumlu Dr. Yavuz SÖKMEN ilk, orta ve lise öğrenimini Erzincan’daki çeşitli okullarda tamamladı. 2006 yılında Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini, 2010 yılında tamamladı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yürütücü Biliş, Düşünme Stilleri Ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki” adlı çalışmasıyla 2013 yılında, 2013 yılında başladığı doktora eğitimini ise “Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik, Özerklik, İş Memnuniyeti, Öğretmen Katılımı Ve Tükenmişliği Arasındaki İlişki: Bir Model Geliştirme Çalışması” adlı çalışmayla; 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Dr. Yavuz SÖKMEN 2011 yılından itibaren Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

Kurum Bilgileri

Birim
Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Bölüm
Temel Eğitim
Ana Bilim Dalı
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

İletişim