Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

CHITOSAN AGAINST TO BORON TOXICITY IN MAIZE

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.20, no.3, pp.3-13, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

EFFECT OF LEAD STRESS ON ANTIOXIDANT MECHANISM AND DNA PROFILE IN DIFFERENT WHEAT CULTIVARS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.16, no.4, pp.1282-1296, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

EFFECTS OF SEA WATER CONCENTRATIONS ON GERMINATION OF TOMATO AND ALFALFA SEEDS

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1254-1261, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

ALLELOPATHIC EFFECTS OF SOME TREE LEAF EXTRACTS ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF TURF GRASSES

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1236-1243, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of Cooperative and Individual Learning Activities on Students' Understanding of Diffusion and Osmosis

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.11, no.43, pp.19-36, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effective Salt Criteria in Callus-Cultured Tomato Genotypes

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.65, pp.613-618, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Salt resistance of tomato species grown in sand culture

PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, vol.56, no.11, pp.499-507, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Essential oil composition of Tanacetum alyssifolium, an endemic species from Turkey

Chemistry of Natural Compounds, vol.44, no.4, pp.530-531, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of polyamines on glutathione reductase activity in spinach

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.63, pp.260-266, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of proline on maize embryos cultured in salt stress

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, no.5, pp.536-542, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

In vivo and in vitro effects of ethephon on some oxidative enzymes in spinach leaves

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.30, no.1, pp.105-110, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of low temperature on winter wheat and cabbage leaves

BIOLOGIA PLANTARUM, vol.46, no.4, pp.603-606, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

In vivo and in vitro protective role of proline

PLANT GROWTH REGULATION, vol.38, no.3, pp.259-264, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of NaCl and proline on bean seedlings cultured in vitro

BIOLOGIA PLANTARUM, vol.45, no.4, pp.597-599, 2002 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cross-stress Tolerance (Cold and Salt) in Plants Have Different Seed Nutrient Content (Maize, Bean and Wheat)

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.34, no.2, pp.121-127, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A Study of Scale Determining the Prospective Teachers Conceptions about Nuclear Power Plants

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.75-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre bilinci ve çevresel duyarlılığı ölçek geliştirme çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.13, pp.38-54, 2013 (Other Refereed National Journals)

Teaching through Cooperative POE Tasks A Path to Conceptual Change

The Clearing House, vol.86, no.1, pp.1-10, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Difüzyon ve Osmoz Kavramlarına Yönelik Tanı Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.13, pp.49-76, 2013 (Other Refereed National Journals)

İşbirlikli Tahmin Gözlem Açıklama TGA aktivitelerinin 9 sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine etkisi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.13-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Dersi Sınav Sorularının Analizi Erzurum Örneği

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.13, no.40, pp.123-134, 2009 (Other Refereed National Journals)

Modelle Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.65-90, 2008 (Other Refereed National Journals)

Farklı Lise Öğrencilerinin Ozon Tabakasına İlişkin Düşüncelerinin Karşılaştırılması

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, pp.169-174, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Learning of plant adaptations to environmental stresses experiments with proline

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, pp.44-46, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biology Teachers Attitudes And Communication Behavior In Turkey From The View Point Of Their Students

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.5, no.1, 2006 (Other Refereed National Journals)

Patates Yumrularında Dormansi Süresince Enzimatik Esmerleşme Çözünebilir Protein ve C vitamini Miktarlarında Meydana Gelen Değişmeler

ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.47-53, 2004 (Other Refereed National Journals)

Effects of continuous light dark and 2 5 norbornadiene on nitrate reductase activity in spinach leaves

BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BIOLOGICAL SCIENCES, vol.51, no.1, pp.9-15, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UTILIZATION OF CHICKEN FEATHER HYDROLYSATE AS AN ORGANIC FERTILIZER FOR GROWTH AND DEVELOPMENT OF WHEAT SEEDLINGS

5th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2016"February 29 – March 3, 2016; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 29 February - 03 March 2016 Sustainable Development

Changes in Inorganic Element Contents inPotamogeton natans Exposed to Cement FactoryPollution

ICAHR-2016 (International Conferance on Agriculture and Horticulture Researchers, Barcelona, Spain, 15 - 16 February 2016

İşbirlikli ve Bireysel TGA Etkinliklerinin 9 Sınıf Öğrencilerinin Difüzyon Ve Osmoz Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Turkey, 23 - 25 September 2010

Ispanak ((S. oleracea cv. gladiator) bitkisinde etafon uygulamalarının oksidatif enzimler üzerine etkisi

XIX.Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 30 September - 04 October 2005, pp.421

Hayvan bitki kavramı üzerine bir araştırma

Karadeniz Teknik Üniversitesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.350

Tuzlu Ortamda Kültüre Alınan Mısır Embriyolarının Gelişimi Üzerine Tuz ve Prolin in Etkileri

Bitkilerde Stres Fizyolojisinin Moleküler Temelleri Konulu Sempozyum, Turkey, 22 - 26 June 1998

Effect of Apoplastic Area on Frost Damage in Winter Wheat Leaves

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 September 1996, pp.15

Books & Book Chapters

Fotosentetik Enerji Metabolizması: Fotosentez

in: BECKER’xxIN Hücre Dünyası, Ali Osman BELDÜZ, Editor, PALME YAYINEVİ, Ankara, pp.283-313, 2019

Plant Physiology

in: Bitki Fziyolojisi, İsmail Türkan, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.403-422, 2008