Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Sustainable Chemistry Green Chemistry

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.89-96, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Effect of Conceptual Change Pedagogy on Students' Conceptions of Rate of Reaction

JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.19, no.5, pp.422-433, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Removal of Arsenic from colemanite ore containing arsenic by froth flotation

Journal of Chemical Engineering of Japan, vol.35, no.3, pp.217-225, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Stoichiometry in chemistry education

Energy,Education,Science and Technology, vol.2, pp.13-16, 1998 (Journal Indexed in SCI)

LEACHING KINETICS OF COLEMANITE BY AQUEOUS EDTA SOLUTIONS

METALLURGICAL TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY, vol.23, no.4, pp.409-413, 1992 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Dissolution kinetics of some borate minerals in CO2-saturated water

Hydrometallurgy, vol.26, no.2, pp.255-262, 1991 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Erzurum BİLSEM Örneği

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.41, pp.159-179, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Yeşil Kimya ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Turkish Studies-Education Sciences, vol.15, no.6, pp.4309-4328, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identifying the Effects of Science Festivals on Students’ Attitudes towards Science Courses and Project

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-10, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bilim Şenliklerinin Öğrencilerin Fen Dersleri ve Proje Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi*

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-12, 2019 (National Refreed University Journal)

The Effect Of Context-Based Education On Students’xx Perceptions Of ”Green Chemistry And Sustainability ”

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.2, pp.73-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bağlam Temelli Öğretimin Öğrencilerin “Yeşil Kimya Ve Sürdürülebilirlik” Algıları Üzerine Etkisi

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, pp.73-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretimde Kimya Dersi Öğretim Programı İçin Yeşil Örnekler (Green Samples for Chemistry Curriculum in Secondary Education)

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.12, pp.473-492, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Understanding Active Metal Reaction Kinetics with Cu-Mg Replacement Reaction

Resonance journal of science education, vol.22, pp.155-162, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Understanding Active Metal Reaction Kinetics with Cu–Mg Replacement Reaction

Resonance-Journal of Science Education, vol.22, pp.155-162, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Destruction of chemical wastes in student laboratory by an electrochemical method

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.9, pp.33-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Destruction of Chemical wastes in student laboratory by an electrochemical method.

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.9, pp.33-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using algebraic and matrix method for balancing chemical equations

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.3, pp.127-137, 2009 (Other Refereed National Journals)

Using algebraic and matrix method for balancing chemical equations

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.3, pp.127-137, 2009 (Other Refereed National Journals)

Electrochemical Measurements in Chemical Engineering Education Using Gold Electrodes

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.20, pp.21-30, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chemistry Students Misconception in Electrochemistry

Australian Journal of Education in Chemistry, vol.65, pp.24-28, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mühendislik Fakültesinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.81-86, 2005 (Other Refereed National Journals)

Mühendislik Fakültesinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmes

DokuzEylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, 2005 (Other Refereed National Journals)

Chemistry Students Misconceptions in Electrochemistry

Australian Journal of Education in Chemistry, vol.65, pp.24-28, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Fast and Simple Way for the Determination of Avogadro Number and Faraday Constant

TÜFED, Türk Fen Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.139-144, 2004 (Other Refereed National Journals)

An Experiment for Teaching Chemical Kinetics in Chemical Education

Resonance Journal of Science Education, vol.9, pp.86-91, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Experiment for Teaching Chemical Kinetics İn Chemical Education

Resonance Journal of Science Education, vol.9, pp.86-91, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel dershanelerin kimya öğretimine katkıları

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.308, pp.13-19, 2004 (Other Refereed National Journals)

Teaching of The Concept of Chemical Kinetics

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.10, pp.59-61, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mole Concept in Problem Solving

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.10, pp.81-86, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Bazı Kimyasal Kavramları Günlük Hayatta Kullanma Becerilerinin Tespiti

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fak. Dergi, vol.10, pp.287-290, 2002 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Bazı Kimyasal Kavramları Günlük Hayatta Kullanma Becerilerinin Tespiti

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, pp.287-290, 2002 (Other Refereed National Journals)

Yüzyılın Petrolü BOR

Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, pp.46-50, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kimya Eğitiminde Elektrokimyasal Ölçümler

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, pp.67-72, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kimya Eğitiminde Elektrokimyasal Ölçümleri

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.10, pp.67-72, 2002 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Mass Transfer Rates at Rotating Helical Platinum and Gold Electrodes

Energy, Education, Science and Technology, vol.9, pp.1-7, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Korozyon

Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi,, pp.88-92, 2002 (Other Refereed National Journals)

Korozyon

” Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Boyle Kanununun Kavratılması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.85-88, 2002 (Other Refereed National Journals)

Comparision of Mass Transfer Rates at Rotating Helical Platinum and Gold Electrode

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.9, pp.1-7, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yüzyılın Petrolü Bor

Standart, Ekonomik ve Teknik Dergi, pp.46-50, 2002 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuarının Önemi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.26, pp.37-40, 2001 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuvarının Önemi

Eğitim ve Bilim Dergisi, vol.26, no.121, pp.37-40, 2001 (Other Refereed National Journals)

Stoichiometry in chemistry education

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.2, pp.13-16, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Köy Okullarında Fen Eğitimi

28th International Conference On Educational Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Köy Okullarında Fen Eğitimi (Science Education in Village Schools Under The Scope Of Social Responsibility Project)

28th International Conference on Educational Sciences - 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.656-658

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Köy Okullarında Fen Eğitimi (Science Education in Village Schools Under The Scope Of Social Responsibility Project)

28th International Conference on Educational Sciences - 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.656-658

Kimya Eğitiminde Kavramsal ve Matematiksel Problem Çözmenin Öğrenmeye Etkisi

5.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi . Eylül 2017.Elazığ, Elazığ, Turkey, 7 - 09 September 2017

Chemical waste in the student loboratory electrochemical method.

24th IUPACInternational Conference on Chemistry Education (ICCE)2016, Kuching-SARAWAK, Malaysia, 15 - 20 August 2016

167 Yıllık Süreçte Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Geleceği.

IV.ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.19

Laboratuvar Ortamında Aktif Metallerin Reaksiyon Kinetiğinin Öğrenciye Kavratılması

IV.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, BAÜ Necatibey Eğitim fakültesi, Balıkesir, Turkey, 7 - 10 September 2015

Laboratuvar Ortammda Aktif Metallerin Reaksiyon Kinetiginin Öğrenciye Kavratılması

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Balıkesir, Turkey, 7 - 10 September 2015

Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programi İçin Yeşil Örnekler

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013

Orta Öğretim Kimya Dersi Öğretim Programı İçin Yeşil Örnekler

III.ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013

Ortaokul fen ve teknoloji derslerinde bazı kimyasal kavramların anlaşılma düzeylerinin tesbiti

III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. Karadeniz Teknik Üni. Fatih Eğitim Fakültesi ., Trabzon, Turkey, 5 - 07 September 2013

Kimya Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kimya

II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fak., Erzurum, Turkey, 5 - 08 July 2011, pp.146

Kimya Eğitiminde Laboratuarın Rolü ve Öğretimi

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fak., İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Öğretmen ve Öğrenci Algılamalarına Göre Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi Erzurum İli Örneği

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları sempozyumu II .Hacettepe Üniversitesi., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ALGILAMALARINA GÖRE KİMYA ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDiRiLMESi (ERZURUM iLi ÖRNEĞİ)

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları veSorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

Laboratuarda Bilgisayar Destekli Kimya Öğretimi

1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. Türkiye Kimya Derneği.., İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.102

LABORATUVARDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMYA ÖGRETİMİ

I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007

Kimya Öğretmenlerinin Okuldaki Öğretimlerini Değerlendirmeye Yönelik Tutumları

1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. Türkiye Kimya Derneği., İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2007, pp.68

KİMYASAL PROBLEMLERİ ÇÖZMEYE KARŞI ÖĞRENME KAVRAMI

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

KİMYADA YENİ PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TAKTİKLERİ

7. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Kimyasal Problemleri Çözmeye Karşı Öğrenme Kavramı

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006

Kimyada Yeni Problem Çözme Yöntem ve Taktikleri.

7.ULUSAL FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 07 September 2006, pp.1111-1113

Determining the level of understanding of some chemical concepts in high school students

6th National Science and Mathematics Education Congress, İstanbul, Turkey, 9 - 11 September 2004

Chemistry Students Misconceptions in Electrochemistry

18 th International Conference on Chemical Education., İstanbul, Turkey, 3 - 08 August 2004, pp.280

Hızlı ve Basit Olarak Elektroliz ile Avogadro Sayısının Tesbit Edilmesi

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi., Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004, pp.700

Hızlı ve Basit Olarak Elektroliz İle Avogadro Sayısının Tayin Edilmesi.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üni., Kars, Turkey, 5 - 09 July 2004

Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Elektrokimyadaki Kavram Yanılgıları

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi İstanbul, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003, pp.493

Havadaki Oksijen Miktarını Tayin için Deneysel Bir Yöntem

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003, pp.476

Havadaki Oksijen Miktarının Tayini İçin Deneysel Bir Yöntem

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üni., İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003

Kimya Eğitimi Öğrencilerini Elektrokimyadaki Kavram Yanılgıları

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üni., İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2003

Mühendislik Fakültesinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi, 2002, Kıbrıs, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Mühendislik Fakültelerinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üni., Lefkoşe/KKTC., Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Özel Dershanelerin Kimya Öğretimine Katkıları

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üni., Lefkoşe/KKTC, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Kimya Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenme Metodu İle Kimyayı Öğretmeyi Öğrenme

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üni., Lefkoşe/KKTC, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Ağrı İlinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, MEB ve ODTÜ, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

Matris Yöntemi Kullanılarak Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” ODTÜ, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.634-637

Ağrı İlinde Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” ODTÜ, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.740-745

Kimya Eğitiminde Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Mikro Öğretim

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” ODTÜ, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.693-697

Kimya Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İle Mikroöğretim

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, MEB ve ODTÜ, Ankara., Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

Matris Yöntemini Kullanarak Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Milli Eğitim Bakanlığı ve ODTÜ, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

Kimya Eğitimi Laboratuvarında Aşırı Potansiyel Uygulayarak Hidrojen Eldesi

XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üni. Fen-Ed. Ve Eğitim Fak. Kimya Bölümleri, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002

Kimya Eğitimi laboratuarında Aşırı Potansiyel Uygulayarak Hidrojen Eldesi

XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçul Üniversitesi, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2002, pp.575

Arsenikli Kolemanit Cevherinden Köpük Flotasyonu ile Arsenik Giderimi

Bor Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2002

Kimya Eğitiminde Gazların Kinetik Teorisinin Kavratılması

XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, l, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2001

KİMYA EĞİTİMİNDE GAZLARIN KİNETİK TEORİSİNİN KAVRATILMASI

XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2001

Kimya Öğretiminde Çözünürlük Kavramının Öğretilmesi ve Öğrenmedeki Gelişmelerin İzlenmesi

XIV. Ulusal Kimya Kongresi– Diyarbakır., Diyarbakır, Turkey, 10 - 15 September 2000, pp.172

Helezonik Döner Platin ve altın Elektrodlarda İyon Transferinin incelenmesi

XIV. Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 10 - 15 September 2000, pp.150

İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuarının Önemi

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2000

İlköğretim Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Fen Bilgisi Laboratuvarının Önemi

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi– Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2000

Boyle Kanununun Kavratılması

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi -Hacettepe, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2000

Kimyasal Kavramları öğrenmenin problem çözmede etkisi

III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 1998

Kimyasal Kavramları Öğrenmenin Problem Çözmede Etkisi

III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.179-182

Kimya Eğitiminde Basit Elektrokimyasal Ölçümler

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Turkey, 31 August - 04 September 1999

Kimya Eğitiminde Basit Elektrokimyasal Ölçümler

XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Turkey, 31 August - 04 September 1999

Orta Öğretimde Kimya ve Fen Bilgisi Öğretiminin Değerlendirilmesi III

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996

Mass Transfer at the Rotating Gold Electrodes.

The 1996 I Chem E Research Event-Second European Conference for Young Researchers in Chemical Engineering, Leeds, United Kingdom, 2 - 03 April 1996

Mass Transfer At The Rotating Gold Electrodes

The 1996 IChemE Research Event - Second European Conference for Young Researches in Chemical Engineering, Edinburgh, Saint Helena, 2 - 03 April 1996

Orta Öğretimde Kimya ve Fen Bilgisi Öğretiminin Değerlendirilmesi-II

II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 1995

Magnezitin Klor Gazı İle Doyurulmuş Çözeltilerdeki Çözünme Kinetiği

IX. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 24 September 1993, pp.495

Mağnezitin klor gazı ile doyurulmuş sulu çözeltilerdeki çözünme kinetiği

IX.Kimya ve Kimya Müh.Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 June 1993, pp.495

Kolemanit Mineralinin EDTA Çözeltileri İle Çözünürleştirilmesi ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi

VII Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 1991, pp.613-614

Bazı Boyar Maddelerin Sulu Çözeltilerinden Perlit Yüzeyine Adsorpsiyonu

VII Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2 - 05 April 1991, pp.22

Books & Book Chapters

Gazlar: Özellikleri ve Davranışları

in: KİMYA 1. Cilt, Uyanık, Cavit, Editor, Literatür, İstanbul, pp.358-409, 2017