Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigating the Effect of Different Surface Treatments on Vickers Hardness and Flexural Strength of Zirconium and Lithium Disilicate Ceramics

Journal of Prosthodontics-Implant Esthetic and Reconstructive Dentistry, vol.29, pp.129-135, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

The effect of denture cleansers on surface roughness and bond strength of a denture base resin‏

Journal of Adhesion Science and Technology, vol.31, no.2, pp.171-181, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İki farklı rezin simanın dentin yüzeyine bağlanma dayanıklılığına geçici siman uzaklaştırma yöntemlerinin etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.4, pp.639-644, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Comparison of temperature change among different adhesive resin cement during polymerization process.

Journal of Indian Prosthodontic Society, vol.17, no.2, pp.183-188, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Döküm Hataları

. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, vol.3, no.2, pp.63-66, 1993 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş hekimlerine yönelik şiddet.

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyi ve el hijyenine uyumu

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde strese neden olan faktörlerin incelenmesi

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 November 2019

Antalyada çalışan diş hekimlerinin mesleki durumlarının değerlendirilmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Yalova ilinde yaşayan kişilerin implant tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Temporomandibular eklem düzensizliklerine rastlanma sıklığı ile parafonksiyonel alışkanlıkların ilişkisinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

Beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve ağız diş bakımına verilen önemin diş sağlığı üzerine etkisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 12 October 2019

EVALUATING THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WHITENING OF THE PERMANENT TEETH

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTALARIN İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİNARAŞTIRILMASI

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

Ektodermal Displazili Hastada Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 27 - 30 September 2018

Repair Bond Strength of Resin Composite to Metal Alloys Using Different Surface Treatment Methods

42nd Annual Congress of the European Prosthodontic Association (EPA), Madrid, Spain, 13 - 15 September 2018

The Relation Of Current Prosthetic Status With Demographic Data

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 05 March 2018

- Prosthetic rehabilitation of a patient with flabby ridge: case report

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 5 - 08 March 2018

The Assessment of Removable Denture Related Complaints with Demographic Data

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 2 - 05 March 2018

Investigation of surface roughness and hardness of dental ceramic materials

23. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Lityum Disilikat Seramiklerin Sertlik ve Dayanıklılıklarının Uygulanan Yüzey İşlemlerinden Sonra Değerlendirilmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman/Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Investigation of Surface Roughness and Hardness of Dental Ceramic Materials

23rd Scientifc Congress of Turkish Prosthodonticts and Implantology (TPİD), Muğla, Turkey, 9 - 12 November 2017

Investigation of Surface Roughness of Denture Base Materials

41st Annual Conference of The European Prosthodontic Association, The 11th Annual International Congress of The Romanian Society of Oral Rehabilitation and The 7th Scientific Conference of The Romanian Society of Robotic Prosthodontics and Implantology, Bucuresti, Romania, 28 - 30 September 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 21 - 23 September 2017

Evaluating the Effect of Medicinal Plants on Whitening of the Permanent Teeth

The 3th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 April 2017

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF DIFFERENT RESINCEMENTS AFTER THERMOCYCLING PROCESS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Greece, 4 - 06 May 2017

WATER SORPTION AND SOLUBILITY OF ADHESIVE RESINCEMENTS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Greece, 4 - 06 May 2017

DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OFCinnamomum zeylanicum and Acmella oleracea ESSENTIALOILS

The Third International MediterraneanSymposium onMedicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 April 2017

Farklı plazma türlerinin zirkonyumun faz değişimi ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Farklı yüzey işlemlerinin yapay dişlerin kaide materyaline bağlantı dayanımına etkisi

20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2016

Effect of thermocycling on surface microhardness of all-ceramic materials

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Effects of multiple firings on the hardness of zirconia Ni-Cr frameworks and veneering ceramics

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Tam seramik materyallerin yüzey mikrosertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Effect of dentin desensitizers on vikers microhardness of self adhesive resin cement and evaluation of dentin surface with EDS methods

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Investigation of effect of different surface treatments on surface roughness and morphological changes of zirconia ceramics

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2015

Çoklu fırınlama işleminin zirkonyum ve Ni Cr alt yapılar ile veneer seramikler üzerine etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.96

Sabit Bölümlü Protezlerde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Kullanımı 6 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.137

Tam seramik materyallerin yüzey miklo sertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.177

Kırık Abutment Vidasının Çıkartılması Vaka Raporu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Kongresi, 12 - 15 November 2015

Sendromla ilişkili olmayan bir oligodonti hastasının tedavisi Olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015

Kırık abutment vidasının çıkarılması Vaka sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.264

Porselen Laminate Veneer Uygulamaları 3 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.138

Farklı güçlendirme materyallerinin akrilik rezin kaide materyallerindeki artık monomer miktarına etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 November 2015, pp.134

Bond strength of denture base materials to denture teeth

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Comparison of temperatures rise of adhesive resin cements during polymerization

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Evaluation the vickers hardness of different denture base materials

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

Effect of different acidic agents on surface roughness of feldspathic porcelain

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Associatio, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2014

EFFECT OF SEALER COATING ON ROUGHNESS OF SOFT LINERS

38TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCİATION &21 ST SCİENTİFİC CONGRESS OF THE TURKISH PROSTHODONTIC AND IMPLANTOLOGY ASSOCIATION, Isparta, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.186

EFFECT OF SEALER COATING ON ROUGHNESS OF SOFT LINERS

38TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCİATION &21 ST SCİENTİFİC CONGRESS OF THE TURKISH PROSTHODONTIC AND IMPLANTOLOGY ASSOCIATION, Isparta, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.186

Examination of the values of color hardness and roughness of restorative materials with coloring process

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi I. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013

Maxillary Lateral Incisor Loss Using a Fiber Reinforced Adhesiv Bridge: Case Report.

2013 EPA European Prosthodontic Association and SSPD Scandinavian Society, Turku, Finland, 21 - 24 August 2013, vol.16, no.1, pp.31-35

Profilometer assessments to determine titanium roughness

BaSS 2012, 17th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane, Albania, 3 - 06 May 2012

Effect of accelerated aging on the surface roughness of denture base materials

Bass 2012, 17th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane, Albania, 3 - 06 May 2012

Influence of effect of different polishing techniques on surface roughness of denture base and repairing

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012

İki Farklı Rezin Simanın Mikrosızıntısına Farklı Yüzey Uygulamalarının Etkisi

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Antakya, Turkey, 12 - 15 April 2012

Poliamid protez kaide materyali ile hareketli bölümlü protezlerin yapımı Üç vaka sunumu

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.78-79

Fabrication of removable partial dentures with polyamide denture base material: Three case report

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2011, pp.78-79

Evaluate of the fracture force of denture base resin repaired with different resin

BaSS 2011, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucuresti, Romania, 28 April - 01 May 2011

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF CEROMERS AT DIFFERENT SOLUTIONS

BaSS 2011 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.258

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF CEROMERS AT DIFFERENT SOLUTIONS

BaSS 2011 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romania, 28 April - 01 May 2011, pp.258

Books & Book Chapters

TOTAL DİŞSİZ HASTALARDA GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

in: Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, BÜLENT KESİM, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.103-116, 2020 Creative Commons License

MONOLİTİK ZİRKONYUM

in: GÜNCEL PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI, BÜLENT KESİM, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.93-201, 2020 Creative Commons License

Hareketli protezlerin temizlenmesinde kullanılan materyal ve yöntemler

in: Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, Prof. Dr. Bülent Kesim, Editor, AKADEMİ, Ankara, pp.147-160, 2020 Creative Commons License

Expert Reports

ZİRKONYA ALT YAPI İLE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTI BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 (Other Refereed National Journals)

KİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak Güçlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Flexural strengths of reinforced denture base resins subjected to long term water immersion

ACTA BIOMATERIALIA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Farklı Dental Porselenlerin Yüzey Pürüzlülükleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

AĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Diş hekimliğinde adezyon ve adeziv rezin simanlarda güncel yaklaşımlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Obstruktif Uyku Apnesi Ve Diş Hekimliği

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çiğnemenin Nörofizyolojisi ve Genel Motor Kontrol ile Etkileşimi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Avantaj ve Dezavantajları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

SABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA İN VİVO TAKİPLER VE İN VİVO TAKİPLERDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Other Publications